Cysylltu â'r tîm cynllunio

Ysgrifennwch at:

Adfywio, Buddsoddi a Thai
Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd
NP20 4UR

E-bost a ffôn:

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i gysylltu â Chynllunio neu anfonwch neges e-bost at planning@newport.gov.uk i gysylltu ag aelod o'r tîm gwasanaethau cynllunio.

Ffôn (01633) 656656 neu ffacs (01633) 232565

Yn bersonol:

Mae’r Orsaf Wybodaeth ar gau. Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost a’r ffurflen ar-lein uchod – diolch

Galwch heibio i'r Orsaf Wybodaeth, wrth ymyl gorsaf drenau Casnewydd, i weld ceisiadau cynllunio cyfredol.

A duty planning officer is available on Mondays and Thursdays.

On public and bank holiday weeks, a duty planning officer will be available on Tuesday and Thursday.  

Os hoffech holi ynghylch cais presennol, ffoniwch y swyddog achos sydd wedi'i enwi yn eich llythyr neu defnyddiwch y manylion a ddarperir ar y wefan Cynllunio ar-lein.

Os hoffech weld nifer o geisiadau y penderfynwyd arnynt a hysbysiadau o benderfyniad, dylech drefnu apwyntiad cyn i chi ymweld.