Beechwood

Beechwood Park conservation area

Dynodwyd Beechwood yn ardal gadwraeth ar 15 Mawrth 1995. Parcdir cyhoeddus ydyw yn bennaf dan berchnogaeth Cyngor Dinas Casnewydd, ac fe’i lleolir rhyw 2.5 kilometr i’r dwyrain o Ganol Dinas Casnewydd.

Lawrlwythwo cynlun o ardal gadwraeth Beechwood  (pdf)

Mae Tŷ Beechwood yn adeilad rhestredig gradd II oherwydd ei ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig, ac mae’r parc ei hun hefyd yn rhestredig gradd II ar Gofrestr Tirweddau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig ICOMOS / Cadw.

Tŷ Beechwood

Mae Tŷ Beechwood yng nghanol y parc. Plasty diwydiannwr o ganol oes Fictoria ydyw sydd wedi cael ei adnewyddu’n helaeth gan y Cyngor. Safai’r tŷ ar frig y parc serth ac mae iddo olygfeydd ardderchog o Gasnewydd, ardal y dociau a Môr Hafren. 

Parc Beechwood

Mae arddull y parc yn debyg i Barc Belle Vue ar ochr orllewinol y ddinas a gafodd ei ddylunio gan Thomas Mawson.

Mae’n debygol iawn y gallai Mawson fod wedi bod yn rhan o gynllunio Parc Beechwood, yn enwedig am iddo wneud gwaith i nifer o gynhyrchwyr tybaco ar y pryd.

Mae’r rhan fwyaf o’r parc wedi’i threfnu’n anffurfiol gyda phorfa bryniog agored a choed addurnol ar eu pen eu hunain. Mae amryw nodweddion mwy diddorol, megis terasau, dreifiau a ffynhonnau dŵr addurnol gan gynnwys ceunant nodedig â chreigiau, pyllau a rhaeadrau.

Yn ffinio’r parc y mae’r rheiliau haearn gwreiddiol ac mae ganddo gatiau i bob tramwyfa.

Erbyn heddiw, mae tai’n amgylchynu’r parc – Christchurch Road tua’r gogledd, Beechwood Road dua’r dwyrain, Clevedon Road, Tennyson Road a Swinburne Close tua’r gorllewin a’r Chepstow Road prysur (A48) tua’r de.

Ond o fewn y parc, prin y sylweddolir ar bresenoldeb y ddinas o’i amgylch ac mae’r golygfeydd panoramig yn galluogi’r ymwelydd i anghofio am amgylchedd prysur y ddinas gerllaw.

Gweld manylion adeiladau rhestredig Casnewydd

Cysylltu   

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y swyddog cadwraeth.