Ardaloedd cadwraeth

Ceir 15 ardal gadwraeth yn ardal Casnewydd - cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu mwy:

Lawrlwythwch y nodyn cyfarwyddyd Beth yw Ardal Gadwraeth? (pdf)

Er mwyn dymchwel  adeilad neu strwythur mewn ardal gadwraeth mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth cysylltwch â'r swyddog cadwraeth yng Nghyngor Dinas Casnewydd am wybodaeth.