Parciau a thirweddau hanesyddol

Ardaloedd o ddiddordeb hanesyddol eithriadol

Mae Gwastatiroedd Gwent wedi eu dynodi’r Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol ac wedi eu cynnwys yng Nghofrestr Tirweddau o Ddiddordeb Eithriadol Cymru. 

Lawrlwytho cynllun yn dangos Ffiniau Gwastatiroedd Gwent(pdf). 

Ardaloedd o sensitifrwydd archeolegol

Diogelu a chaniatâd

Bydd Glamorgan Gwent Archeological Trust  yn ymgynghori ar geisiadau cynllunio mewn ardaloedd o sensitifrwydd archeolegol. 

Darllenwch am barciau hanesyddol Casnewydd 

Cysylltu   

E-bostiwch [email protected] neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y swyddog cadwraeth.