Henebion rhestredig

Mae Henebion Rhestredig yn nodi henebion sydd o bwysigrwydd cenedlaethol.

Mae angen i unrhyw ddatblygiad sy’n effeithio ar heneb restredig gael Cydsyniad Heneb Rhestredig.

Ymgeisio at Cadw am Gydsyniad Heneb Rhestredig

Mae Glamorgan Gwent Archeological Trust  yn rhoi cyngor i Gyngor Dinas Casnewydd ac yn rheoli cofnodion safleoedd a henebion y Cyngor.  

Cysylltu 

E-bostiwch [email protected] neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y swyddog cadwraeth.