Ehangu Ysgol Gynradd Parc Tredegar

Ymgynghoriad ffurfiol i gynyddu capasiti Ysgol Gynradd Parc Tredegar o fis Medi 2024

Ymgynghorodd Cyngor Dinas Casnewydd ar y cynnig a ganlyn:

Cynyddu capasiti Ysgol Gynradd Parc Tredegar o fis Medi 2024;

Lawrlwytho'r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a’r Blynyddoedd Cynnar (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Penderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)

Ymgynghoriad

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 25 Medi 2023 hyd at 12 Tachwedd 2023.

Lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori ffurfiol lawn (pdf)

Lawrlwytho fersiwn gryno’r ddogfen ymgynghori (pdf)

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben am hanner nos, 12 Tachwedd 2023. 

Sylwch fod yr Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb wedi'i ddiweddaru ers i'r ymgynghoriad ffurfiol agor. 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

Gweld yr Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (pdf) sy’n crynhoi’r broses ymgynghori ac ymgysylltu, sylwadau sydd wedi dod i law ac ymateb y cyngor.

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol

Mae Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Blynyddoedd Cynnar wedi ystyried yr holl safbwyntiau a fynegwyd a’r ymatebion a gafwyd yn ystod y broses ymgynghori ffurfiol ac mae wedi penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig i’r cam hysbysiad statudol.

Cyfnod Hysbysiad Statudol 19 Chwefror 2024 – 17 Mawrth 2024

Caniataodd y cyfnod hysbysiad statudol i bobl fynegi eu barn naill ai i gefnogi'r cynnig neu’i wrthwynebu.

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Statudol (pdf) 

Lawrlwythwch yr Adroddiad i’r Aelod Cabinet (pdf) 

Lawrlwythwch yr Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a ddiweddarwyd (pdf) 

Lawrlwythwch yr Atodlen Penderfynu  gysylltiedig (pdf) 

Lawrlwythwch yr Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb penderfyniad terfynol (pdf)

Penderfyniad

Aeth yr ymgynghoriad trwy'r cam rhybudd statudol heb unrhyw wrthwynebiadau, ac felly gwnaed penderfyniad terfynol gan Aelod Cabinet dros Addysg a Blynyddoedd Cynnar Cyngor Dinas Casnewydd.

Penderfyniad Terfynol

Mae Aelod Cabinet dros Addysg a Blynyddoedd Cynnar Cyngor Dinas Casnewydd wedi penderfynu gweithredu'r cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Gynradd Parc Tredegar o fis Medi 2024.

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r  Aelod Cabinet dros Addysg a Blynyddoedd Cynnar

Lawrlwytho’r Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb diwygiedig

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig

Lawrlwytho’r llythyr hysbysu terfynol am y penderfyniad