Llanwern Uchel ASD sylfaen ymgynghoriad

Ymgynghoriad ffurfiol i sefydlu canolfan arbenigol ag 20 lle i ddisgyblion ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig yn Ysgol Uwchradd Llan-wern o fis Medi 2023

Ymgynghorodd Cyngor Dinas Casnewydd ar y cynnig a ganlyn:

Ymgynghoriad ffurfiol i sefydlu canolfan arbenigol ag 20 lle i ddisgyblion ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig yn Ysgol Uwchradd Llan-wern o fis Medi 2023.

Lawrlwytho'r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Blynyddoedd Cynnar (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Penderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)

Ymgynghoriad

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 23 Tachwedd 2022 a 6 Ionawr 2023.

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori. Caiff yr adroddiad ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor a chaiff ei ystyried pan fydd y Cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen.

Lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori ffurfiol lawn (pdf)

Lawrlwytho fersiwn gryno’r ddogfen ymgynghori (pdf)

Lawrlwytho fersiwn Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig o’r ddogfen ymgynghori (pdf)

Darllenwch y cwestiynau cyffredin am yr ymgynghoriad ar sail ASA Ysgol Uwchradd Llanwern.

Daeth yr ymgynghoriad i ben am hanner nos, 6 Ionawr 2023.

Adroddiad Ymgynghori

Gweld yr Adroddiad Ymgynghori (pdf) sy’n crynhoi’r broses ymgynghori ac ymgysylltu, sylwadau sydd wedi dod i law ac ymateb y cyngor.

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol

Mae’r Aelod Cabinet wedi ystyried yr holl safbwyntiau a fynegwyd a’r ymatebion a gafwyd yn ystod y broses ymgynghori ffurfiol ac mae wedi penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig i’r cam hysbysiad statudol.

Cyfnod Rhybudd Statudol 30 Mawrth 2023 – 05 Mai 2023

Mae’r cyfnod hysbysiad statudol yn galluogi pobl i fynegi eu barn i gefnogi neu wrthwynebu’r cynnig.

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Statudol (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad i’r Aelod Cabinet (pdf)

Lawrlwythwch yr Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb a ddiweddarwyd (pdf)

Lawrlwythwch yr Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Penderfyniad

Aeth yr ymgynghoriad trwy'r cam rhybudd statudol heb unrhyw wrthwynebiadau, ac felly gwnaed penderfyniad terfynol gan Aelod Cabinet dros Addysg a Blynyddoedd Cynnar Cyngor Dinas Casnewydd.

Penderfyniad Terfynol

Mae Aelod Cabinet dros Addysg a Blynyddoedd Cynnar Cyngor Dinas Casnewydd wedi penderfynu gweithredu'r cynnig i sefydlu canolfan arbenigo ag 20 o leoedd ar gyfer disgyblion ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig yn Ysgol Uwchradd Llan-wern o fis Medi 2023.

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb diwygiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r llythyr hysbysu terfynol am y penderfyniad (pdf)