Parciau

Mae parciau mwyaf Casnewydd – Beechwood, Belle Vue a Thredegar – ar agor o 6am. 

Mae parciau Beechwood a Belle Vue yng Nghasnewydd yn enillwyr Dyfarniad y Faner Werdd ar gyfer 2019 

Parc Belle Vue

Parc Beechwood       

Meysydd chwarae ac ardaloedd chwarae

Parc Tredegar

Parciau adrodd


Tŷ a Pharc Tredegar (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) 

Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Casnewydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd