Sgaffaldau

 

Mae'n rhaid i chi gael trwydded cyn codi sgaffaldau a hysbysfyrddau ar neu dros briffordd gyhoeddus.

Gwnewch gais am drwydded sgaffaldau neu hysbysfyrddau

Bydd angen i chi gyflwyno copi electronig o'r holl gynlluniau a gwybodaeth ategol yn ogystal â ffi briodol y cynllun.  Cysylltwch â'r adran ar 01633 210093 neu 01633 210095 os nad ydych yn siŵr beth yw'r ffi gywir.

 

Mae angen un copi electronig o gynlluniau ar gyfer cynlluniau lle bod deddfwriaeth o ran ffyrdd o ddianc yn gymwys megis mewn gweithleoedd neu adeiladau masnachol.

 

Dylid rhoi penderfyniad ffurfiol o fewn pum wythnos i'r dyddiad adneuo, er gellir ymestyn hyn i ddau fis calendr drwy gytundeb.

 

Gellir anfon llythyr diwygio atoch yn gofyn i chi am wybodaeth ychwanegol cyn rhoi cymeradwyaeth.

 

Gall y cais hefyd gael cymeradwyaeth amodol neu gymeradwyaeth mewn camau mewn amgylchiadau priodol.