Cymorth Cyflogaeth a Hyfforddiant

Mae tîm gwaith a sgiliau'r cyngor yn cynnig cymorth cyflogadwyedd a sgiliau i drigolion Casnewydd, 16 oed a hŷn sy'n ddi-waith ar hyn o bryd ac sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau i chwilio am gyfleoedd cyflogaeth, a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â chyflogaeth.

Mae'r tîm yn darparu cymorth cyflogadwyedd un i un, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan gynnwys help gyda’r canlynol:

  • ysgrifennu CV
  • ceisiadau swydd
  • sgiliau cyfweliadau
  • magu hyder
  • cymwysterau achrededig, a chyrsiau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth am ddim
  • cymorth gyda chostau teithio a gofal plant

 

Gloywi eich CV a sgiliau cyfweliad gyda'n cwrs deuddydd rhad ac am ddim

Byddwn yn cynnal cwrs deuddydd am ddim i unrhyw un sydd am wella eu sgiliau cyfweld ac ysgrifennu CV.  Cynhelir y cwrs yng Nghanolfan Gymunedol Maesglas o 9:30am tan 3pm ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Mawrth 9 a dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2024
 • Dydd Mawrth 6 a dydd Mawrth 20 Awst 2024
 • Dydd Mawrth 10 a Dydd Mawrth 24 Medi 2024

I archebu lle, ffoniwch 07581 011462.

Trwy ein clybiau swyddi wythnosol, gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant am ddim a chymorth mentora unigol i’ch helpu i mewn i’r gwaith neu i wella eich siawns o gael swydd.

Ar gyfer oedolion sydd ag anableddau, gall ein gwasanaeth Cyflogaeth â Chymorth Mynediad ddarparu hyfforddiant swydd arbenigol yn ogystal â hyfforddiant ymarferol a chefnogaeth ymarferol ar y safle i'r unigolyn.

Os ydych rhwng 16 a 19 oed ac nid ydych mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, mae gennym raglenni i'ch helpu i symud ymlaen, gan gynnwys Academi Ieuenctid Casnewydd.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli i gynyddu sgiliau, gwella iechyd, datblygiad personol a bod o fudd i'r gymuned ehangach.  

Manylion Cyswllt

E-bost: [email protected]

Ffôn: 01633 656656