Swyddi dros dro

Mae gweithio dros dro i Gyngor Dinas Casnewydd yn ffordd ddelfrydol o gael profiad o weithio mewn llywodraeth leol.

Mae penodiadau tymor byr i dymor canolig ar gael ac maent yn cynnwys mathau amrywiol o swyddi gwag ar draws y Cyngor cyfan.

Mae’r Cyngor wedi penodi Randstad i reoli recriwtio dros dro a gallwch gysylltu â nhw naill ai drwy anfon neges e-bost neu ffonio’r rhif isod.

Cysylltu

Paul Lewis – Gofal Cymdeithasol, ffôn 02920 877 510, e-bost [email protected]

Gwefan: http://www.randstad.co.uk/care

Sarah Baker - Busnes, ffôn 02920 488102, e-bost [email protected]

Gwefan: http://www.randstad.co.uk

Randstad WPC Hub 
Eastgate House
Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0SB

Oriau swyddfa 7.00am – 7.00pm