Mynediad i Gyflogaeth â Chymorth


Sefydlwyd Mynediad i Gyflogaeth â Chymorth gan Gyngor Dinas Casnewydd ym 1997 i gefnogi pobl sydd ag anableddau i ddod o hyd i waith priodol.

Mae cyflogaeth â chymorth yn darparu:

  • cymorth gan arbenigwr cymorth cyflogaeth

  • gwybodaeth am ddim am recriwtio, cadw neu ailddatblygu yn ogystal â chyngor, cymorth ac argymhellion

  • hyfforddiant swyddi arbenigol

  • hyfforddiant ymarferol a chefnogaeth ar y safle i'r unigolyn

  • cymorth gyda chynlluniau datblygu

  • cymorth a mewnbwn hirdymor gydag adolygu a monitro

 

Cyswllt

Mynediad i Gyflogaeth â Chymorth, Datblygu Cymunedol, Malpas Court, Oliphant Circle, Casnewydd NP20 6AD

Ffôn: (01633) 414844

E-bostiwch: [email protected]