Clybiau Swyddi

Mae'r tîm Gwaith a Sgiliau ar gael i'ch helpu gyda'r gwasanaethau canlynol.

  • Chwilio am swydd
  • Ysgrifennu CV
  • Hyfforddiant a chymwysterau
  • Lleoliadau gwaith
  • Paratoi ar gyfer cyfweliad

Mae ein gwasanaethau, sy’n cael eu hariannu’n llawn, ar gael i bawb dros 16 oed.

Ewch i un o'n clybiau swyddi ledled y ddinas a gadewch i ni eich helpu i ddileu unrhyw rwystrau i gyflogaeth, addysg a hyfforddiant.

Dydd Llun

10am - 12pm
Canolfan Gymunedol Ringland, 282 Ringland Circle, Casnewydd. NP19 9PS.

10am - 2pm
Duffryn Community Link, Canolfan Deulu Fforest, Partridge Way, Dyffryn, Casnewydd. NP10 8WP.


Dydd Mawrth

10am - 12pm
Canolfan Gymunedol Betws, Canolfan Siopa Betws, Betws, Casnewydd. NP20 7TN.

10am - 12pm
Canolfan Gymunedol Beaufort, Beaufort Rd, Sain Silian, Casnewydd. NP19 7UB.

10am - 2pm (dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain ar gael yn y sesiwn hon ddydd Mawrth cyntaf y mis)
Marchnad Casnewydd, High Street, Casnewydd, NP20 1FX.

10am - 2pm
Canolfan Mileniwm Pilgwenlli, Courtybella Terrace, Casnewydd NP20 2LA.

10am - 2pm
Canolfan Gymunedol Gaer, 19C Gaer Rd, Casnewydd. NP20 3GY.


 

Dydd Mercher

10am - 12pm
Llyfrgell Malpas, Pillmawr Rd, Casnewydd. NP20 6WE.

10am - 12pm
Canolfan Gobaith Somerton, 9 Poplar Rd, Casnewydd. NP19 9AX.

10am - 2pm
Llyfrgell Maendy, 79 Chepstow Rd, Maendy, Casnewydd. NP19 8BY.

10am - 2pm
Marchnad Casnewydd, High Street, Casnewydd, NP20 1FX.

1pm - 3pm
Canolfan Gymunedol Dwyrain Casnewydd, Moorland Park, Casnewydd. NP19 4NA.


Dydd Iau

10am - 2pm
Hyb Canolog, Canolfan Mileniwm Pilgwenlli, Courtybella Terrace, Casnewydd. NP20 2LA.

10am - 2pm
Canolfan Gymunedol Maesglas, Bideford Rd, Casnewydd. NP20 3XT.

10am - 2pm
Marchnad Casnewydd, High Street, Casnewydd, NP20 1FX.

9:30am - 11:30am
Canolfan Gymunedol Shaftsbury, 12 Evans St, Casnewydd. NP20 5LD.

1pm - 3pm
Canolfan Gymunedol Alway, Aberthaw Avenue, Casnewydd. NP19 9NS.                                                                         


Dydd Gwener

10am - 2pm
Canolfan Mileniwm Pilgwenlli, Courtybella Terrace, Casnewydd. NP20 2LA.

1pm - 3pm
Hyb y Dwyrain,Canolfan Gymunedol Ringland, 282 Ringland Circle, Casnewydd. NP19 9PS.

1pm - 3pm
Hyb y Gogledd,Canolfan Gymunedol Betws, Canolfan Siopa Betws, Betws, Casnewydd. NP20 7TN.


Manylion cyswllt

E-bostiwch cfwplus@newport.gov.uk neu ffoniwch 07581 011462