Cysylltwyr cymunedol – cyllid grant

Cyllid grant ar gyfer grwpiau

Yn eich Ardal£1,000 o grantiau ar gael i grwpiau cymunedol ledled Cymru.

The Stable Companyffynonellau cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol 

Cist Gymunedoldyfarniadau grant hyd at £1,500.  

Sefydliad Cymunedol Cymrugrantiau i grwpiau sy'n darparu ymateb brys a hyd at £20,000 i gefnogi adferiad o argyfwng.   

Ariannu Cymrullwyfan chwilio'r trydydd sector ar gyfer grantiau bach i grwpiau cymunedol  

Grantiau ar-lein 

Gwanwyndathlu creadigrwydd mewn cyllid grant pobl hŷn

Fy Nghymunedawgrymiadau ar gyfer grwpiau, gan gynnwys cyllid.  

Gwobrau'r Loteri Genedlaetholi bawb a phob lle  

Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod PostMagic Little Grants