Gwirfoddoli

Age Cymru 'Dod yn ffrind'cynnig help a chefnogaeth i gymydog neu ffrind tra'n dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Prosiect Gallu Gwneud - Leonard Cheshire Disability: cyfleoedd cyffrous i bobl anabl rhwng 16 a 35 oed wirfoddoli yn eu cymuned. 

Gwirfoddolwr CHAAT mewn Cartrefi Nyrsio neu Gartrefi Gofal Preswyl: gwirfoddolwyr yn gweithio'n agos gyda chartrefi nyrsio a chartrefi gofal i wella profiad unigolion a safonau gofal yn y cartrefi hyn.   Rhif ffôn (01495) 241220

Prosiect newid meddwlcyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc sydd â'r nod o helpu i wella a chynnal iechyd meddwl cadarnhaol. 

Gwirfoddoli Deafblind UKcyfleoedd yn cynnwys cyfeillion dros y ffôn, gwirfoddolwyr grŵp rhithwir a galwyr llesiant. Ffôn (01633) 234129 neu e-bostiwch robins@agecymrugwent.org  

Ffrind I Mi: cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan gan gynnwys cyfeillio, therapi cŵn a’r tîm Caplaniaeth. 

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddoli GAVO Gwentcyfleoedd gwirfoddoli ar gael. 

Cynllun Cymdogion Da (Y Gymdeithas Wirfoddol Frenhinol): cyfleoedd gwirfoddoli ar gael o Gymdeithion Cymunedol i godwyr arian.      

Gwasanaeth Ysbyty Robin Coch: helpu cleifion yn ystod amser bwyd, ysgrifennu llythyrau, gwneud galwadau ffôn a chynnig cwmni. Ffôn (01633) 234129 neu e-bostiwch robins@agecymrugwent.org

Credydau Amser Tempocyfleoedd gwirfoddoli amrywiol ar gael. 
 

Gwirfoddolwyr Tŷ Tredegar: gwirfoddoli yn y Tŷ, ymuno â'n tîm awyr agored neu helpu yn y swyddfa. 

Materion Gwirfoddoli:  cyfleoedd gwirfoddoli ar gael, cysylltwch â Robert Davies 07788 310444 neu e-bostiwch robert.davies@volunteeringmatters.org.uk.  Bydd angen i bob gwirfoddolwr ddarparu manylion dau ganolwr a bod yn barod i gael gwiriad GDG.

Cymraeggalluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio yn Gymraeg