Gwirfoddoli

Age Cymru 'Dod yn ffrind'cynnig help a chefnogaeth i gymydog neu ffrind tra'n dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol.


Buddies Together: Allwch chi roi ychydig oriau o’ch amser bob wythnos i helpu plant a phobl ifanc anabl?

Rydym yn chwilio am bobl 17+ oed sy’n gallu rhoi ychydig oriau’r wythnos i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant a phobl ifanc anabl.

Mae ‘Buddies Together’ yn grŵp o wirfoddolwyr sy’n cefnogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyl. I gael gwybod mwy ac i gofrestru e-bostiwch [email protected]


Prosiect Gallu Gwneud - Leonard Cheshire Disability: cyfleoedd cyffrous i bobl anabl rhwng 16 a 35 oed wirfoddoli yn eu cymuned. 


Prosiect newid meddwlcyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc sydd â'r nod o helpu i wella a chynnal iechyd meddwl cadarnhaol. 


Gwirfoddoli Deafblind UKcyfleoedd yn cynnwys cyfeillion dros y ffôn, gwirfoddolwyr grŵp rhithwir a galwyr llesiant. Ffôn (01633) 234129 neu e-bostiwch [email protected]  


Ffrind I Mi: cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan gan gynnwys cyfeillio, therapi cŵn a’r tîm Caplaniaeth. 


Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddoli GAVO Gwentcyfleoedd gwirfoddoli ar gael. 


Cynllun Cymdogion Da (Y Gymdeithas Wirfoddol Frenhinol): cyfleoedd gwirfoddoli ar gael o Gymdeithion Cymunedol i godwyr arian.   


Gwasanaeth Ysbyty Robin Coch: helpu cleifion yn ystod amser bwyd, ysgrifennu llythyrau, gwneud galwadau ffôn a chynnig cwmni. Ffôn (01633) 234129 neu e-bostiwch [email protected]


Credydau Amser Tempocyfleoedd gwirfoddoli amrywiol ar gael. 


Gwirfoddolwyr Tŷ Tredegargwirfoddoli yn y Tŷ, ymuno â'n tîm awyr agored neu helpu yn y swyddfa. 


Materion Gwirfoddoli:  cyfleoedd gwirfoddoli ar gael, cysylltwch â Robert Davies 07788 310444 neu ebostiwch  [email protected].  Bydd angen i bob gwirfoddolwr ddarparu manylion dau ganolwr a bod yn barod i gael gwiriad GDG.

Cymraeggalluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio yn Gymraeg