Gweithgareddau Awyr Agored

RhandiroeddMae gan Gasnewydd sawl safle rhandir ar draws y ddinas. 


Incredible Edibleprosiectau cymunedol sy'n creu ardaloedd tyfu bwyd ar fannau gwyrdd. 


Grŵp Awyr Agored Casnewydd (NOG)digwyddiadau gyda'r nos ac ar benwythnosau yng Nghasnewydd a'r tu allan, rhai ymhellach i ffwrdd. 


Rhedeg yn y Parcmae digwyddiadau rhedeg mewn parciau wedi'u hatal ar hyn o bryd oherwydd COVID-19, er y gallwch gerdded, loncian neu redeg eich llwybr 5k eich hun a chyflwyno'ch amser ar-lein. 


Cerddwyr De Gwentgrŵp cerdded sy’n cwrdd ar ddydd Sul, 9.30am ym maes parcio uchaf y Ganolfan Ddinesig ar Fields Road. Mae teithiau’n amrywio rhwng 5 milltir a 10 milltir dros wastatir. 


Cerddwyr Cymru - Prosiect Llwybrau at Les: Mae prosiect Llwybrau at Les yn darparu gwirfoddoli cymunedol i wella mannau gwyrdd lleol, natur a mynedia .  Mae'n ceisio gwella lles corfforol a meddyliol cymunedau drwy eu helpu i fod yn fwy egnïol mewn mannau gwyrdd o ansawdd gwell, mwy bioamrywiol a hygyrch.

Yn digwydd ym Maendy, gall tasgau gynnwys hau hadau blodau gwyllt neu blannu coed.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Rhys Russell, Swyddog Ymgysylltu Ramblers Cymru [email protected] / 074438 84636 neu, Brân Devey, Rheolwr Ymgysylltu a Chyfathrebu Ramblers Cymru, [email protected] / 07383550964.