Gwybodaeth Bellach

Consesiynau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad ar brisiau cyrsiau.

Sylwch fod amodau’n berthnasol a bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn derbyn budd-daliadau y mae’n rhaid iddi fod yn ddilys ar y diwrnod y byddwch yn cofrestru ar y cwrs.

Siaradwch ag aelod o staff neu anfonwch e-bost i [email protected] i gael rhagor o wybodaeth.

Polisi Ad-dalu

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd yr hawl i ganslo neu gyfuno cyrsiau. Os yw hyn yn angenrheidiol, mae’n bosib y gellir cynnig ad-daliad llawn neu rannol.

Ni roddir ad-daliadau am unrhyw reswm arall. 

Anabledd

Rhowch wybod i ni, cyn cofrestru, os oes gennych anabledd a allai effeithio ar gyfranogiad yn eich dewis gwrs, fel y gallwn ddarparu ar gyfer eich anghenion.

Ymrestru

I fod yn gymwys i gofrestru, rhaid bod myfyrwyr yn 16 oed neu’n hŷn ar ddechrau’r flwyddyn academaidd (1 Medi).

I holi am gwrs neu i gofrestru ar gwrs e-bostiwch: [email protected] neu ffoniwch 01633 656656.

 Lawrlwythwch lyfryn 2023/24