Cyrsiau Sgiliau Hanfodol

Mae cyrsiau Sgiliau Hanfodol yn berffaith i ddechreuwyr ac i'r rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau mewn llythrennedd a rhifedd. 

Mae cyrsiau ar gyfer dysgwyr mwy profiadol sy'n dymuno gwella eu rhagolygon gyrfa hefyd ar gael, yn ogystal â chyrsiau TGAU i'r rhai sy'n dymuno ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae ein holl gyrsiau wedi'u hachredu a byddwn yn eich helpu i ennill cymhwyster. 

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.

Llythrennedd

Sgiliau Hanfodol - Llythrennedd 

Cynlluniwyd y cyrsiau hyn ar gyfer y rhai sy'n cymryd eu camau cyntaf yn ôl i fyd addysg ac ar gyfer y rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau.

ID y cwrs: Y007

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: Parhaus

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs:: 36 wythnos

Ffi: £5


ID y cwrs: Y008

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: Parhaus 

Dydd: Dydd Mawrth 

Amser dechrau/gorffen: 13.00 - 15.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5

Saesneg Cyn TGAU 

Mae cyrsiau Saesneg cyn TGAU yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer TGAU Saesneg heb bwysau arholiadau ffurfiol. 

ID y cwrs: Y009

Lleoliad: Canolfan Share

Dyddiad cychwyn: Parhaus

Dydd: Dydd Mercher 

Amser dechrau/gorffen: 9.30 - 11.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5

TGAU Iaith Saesneg  

Mae cyrsiau TGAU yn bleserus, yn heriol ac yn werth chweil, gan gynnig cymhwyster gwerthfawr ar gyfer hunanddatblygiad, gwella rhagolygon cyflogaeth a mynediad i addysg uwch.  

Bydd angen ymrwymo i waith caled, hunan-astudio, asesiadau yn yr ystafell ddosbarth ac arholiadau ysgrifenedig ar ddiwedd y flwyddyn. 

Byddwch yn cael addysg, cymorth, adborth ac anogaeth ragorol drwy gydol y cwrs.

Bydd cyrsiau newydd yn dechrau ym Medi 2023. Cysylltwch â’r tîm Dysgu yn y Gymuned am ragor o wybodaeth. 

Rhifedd

Sgiliau Hanfodol - Rhifedd

ID y cwrs: Y001

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: Parhaus

Dydd: Dydd Llun 

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5


ID y cwrs: Y002

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: Parhaus

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 13.00 - 15.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5 


ID y cwrs: Y003

Lleoliad: Canolfan Share 

Dyddiad cychwyn: Parhaus

Dydd: Dydd Mawrth 

Amser dechrau/gorffen: 12.00 - 14.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5

Mathemateg TGAU

Bydd cyrsiau newydd yn dechrau ym Medi 2023. Cysylltwch â’r tîm Dysgu yn y Gymuned am ragor o wybodaeth.  

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill a Saesneg fel Iaith Dramor 

Mae cyrsiau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill a Saesneg fel Iaith Dramor ar gyfer pobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Cynhelir cyrsiau mewn lleoliadau ledled Casnewydd. 

I gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch reach@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch 07805 272916. 

 

Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth e-bostwich community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.