Cyrsiau Sgiliau Hanfodol

Mae cyrsiau Sgiliau Hanfodol yn berffaith i ddechreuwyr ac i'r rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau mewn llythrennedd a rhifedd. 

Mae cyrsiau ar gyfer dysgwyr mwy profiadol sy'n dymuno gwella eu rhagolygon gyrfa hefyd ar gael, yn ogystal â chyrsiau TGAU i'r rhai sy'n dymuno ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae ein holl gyrsiau wedi'u hachredu a byddwn yn eich helpu i ennill cymhwyster. 

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.

Sgiliau Hanfodol — Llythrennedd

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer y rhai sy'n cymryd eu camau cyntaf yn ôl i addysg ac ar gyfer y rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau llythrennedd.

Mae'r holl gyrsiau Llythrennedd Sgiliau Hanfodol yn rhad ac am ddim a gellir ymuno â nhw ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

ID y Cwrs: NA081

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 12/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: Am ddim


ID y Cwrs: NA082

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 12/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 1pm - 3pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: Am ddim


ID y Cwrs: NA084

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 14/09/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 6pm — 8pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: Am ddim

Cyn-TGAU Saesneg

Mae cyrsiau Saesneg cyn-TGAU yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer TGAU Saesneg heb bwysau arholiadau ffurfiol.

Mae'r holl gyrsiau cyn-TGAU yn rhad ac am ddim a gellir ymuno â nhw ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

Sgiliau Hanfodol — Rhifedd

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer y rhai sy'n cymryd eu camau cyntaf yn ôl i addysg ac ar gyfer y rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau rhifedd.

Mae'r holl gyrsiau Sgiliau Hanfodol Rhifedd yn rhad ac am ddim a gellir ymuno â nhw ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

ID y Cwrs: NA076

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 11/09/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: Am ddim


ID y Cwrs: NA077

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 11/09/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 1pm - 3pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: Am ddim


ID y Cwrs: NA079

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 07/11/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 6pm — 8pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: Am ddim

Cyn-TGAU Mathemateg

Mae cyrsiau Mathemateg cyn TGAU yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer TGAU Mathemateg heb bwysau arholiadau ffurfiol.

Mae'r holl gyrsiau cyn-TGAU yn rhad ac am ddim a gellir ymuno â nhw ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

ID y Cwrs: NA078

Lleoliad: Llyfrgell Maindee

Dyddiad cychwyn: 12/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 12pm — 2pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: Am ddim

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill a Saesneg fel Iaith Dramor 

Mae cyrsiau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill a Saesneg fel Iaith Dramor ar gyfer pobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Cynhelir cyrsiau mewn lleoliadau ledled Casnewydd. 

I gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch reach@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch 07805 272916. 

 

Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth e-bostwich community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.