Cyrsiau Sgiliau Hanfodol

Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Casnewydd yn cynnig cyrsiau rhifedd a mathemateg i bob myfyriwr gan gynnwys cyrsiau i ddechreuwyr a'r rhai sy'n dymuno sgleinio eu sgiliau, yn ogystal â chyrsiau i ddysgwyr mwy profiadol sy'n dymuno gwella eu rhagolygon gyrfa a mynd ymlaen i gyrsiau TGAU. Rydym yn cynnig amgylchedd addysgu cyfeillgar a chefnogol, ac mae pob cwrs wedi'i achredu, yn eich helpu i ennill cymhwyster.

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.

Cyrsiau 2021 - 2022

Cod

Cwrs

Diwrnod

Amser

Dyddiad

Lleoliad

Ffi

W064

Sgiliau Hanfodol - Rhifedd

Llun

10.00-12.00

10/01/22 – 27/06/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

W066

Sgiliau Hanfodol - Rhifedd

Llun

13.00-15.00

10/01/22 – 27/06/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

W072

Mathemateg Cyn TGAU

Gwener

10.00-12.00

14/01/22 – 24/06/22

Canolfan Share

£15.00

W076

Sgiliau Hanfodol - Llythrennedd

Mawrth

10.00-12.00

11/01/22 – 21/06/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00

W078

Sgiliau Hanfodol - Llythrennedd

Mawrth

13.00-15.00

11/01/22 – 21/06/22

Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

£15.00