Cyrsiau Sgiliau Hanfodol

Mae cyrsiau Sgiliau Hanfodol yn berffaith i ddechreuwyr ac i'r rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau mewn llythrennedd a rhifedd. 

Mae cyrsiau ar gyfer dysgwyr mwy profiadol sy'n dymuno gwella eu rhagolygon gyrfa hefyd ar gael, yn ogystal â chyrsiau TGAU i'r rhai sy'n dymuno ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae ein holl gyrsiau wedi'u hachredu a byddwn yn eich helpu i ennill cymhwyster. 

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.

Llythrennedd

Sgiliau Hanfodol - Llythrennedd 

Cynlluniwyd y cyrsiau hyn ar gyfer y rhai sy'n cymryd eu camau cyntaf yn ôl i fyd addysg ac ar gyfer y rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau.

ID y cwrs: Y007

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 13/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs:: 36 wythnos

Ffi: £5


ID y cwrs: Y008

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 13/09/2022 

Dydd: Dydd Mawrth 

Amser dechrau/gorffen: 13.00 - 15.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5


Mynd i'r afael â Saesneg

Mae cyrsiau Mynd i'r afael â Saesneg wedi'u cynllunio ar gyfer y rhai sydd am wella eu sgiliau Saesneg

ID y cwrs: Y010

Lleoliad: Canolfan Share 

Dyddiad cychwyn: 16/09/2022

Dydd: Dydd Gwener 

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 12 wythnos

Ffi: £5


Saesneg Cyn TGAU 

Mae cyrsiau Saesneg cyn TGAU yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer TGAU Saesneg heb bwysau arholiadau ffurfiol. 

ID y cwrs: Y009

Lleoliad: Canolfan Share

Dyddiad cychwyn: 14/09/2022

Dydd: Dydd Mercher 

Amser dechrau/gorffen: 9.30 - 11.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5


TGAU Iaith Saesneg  

Mae cyrsiau TGAU yn bleserus, yn heriol ac yn werth chweil, gan gynnig cymhwyster gwerthfawr ar gyfer hunanddatblygiad, gwella rhagolygon cyflogaeth a mynediad i addysg uwch.  

Bydd angen ymrwymo i waith caled, hunan-astudio, asesiadau yn yr ystafell ddosbarth ac arholiadau ysgrifenedig ar ddiwedd y flwyddyn. 

Byddwch yn cael addysg, cymorth, adborth ac anogaeth ragorol drwy gydol y cwrs.

ID y cwrs: Y049

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 20/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 18.00 - 20.30

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £228 (Consesiynau - budd-daliadau: £135.75 / 16-19: £40.50)


ID y cwrs: Y050

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 21/09/2022

Dydd: Dydd Mercher 

Amser dechrau/gorffen: 09.30 - 12.00

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £228 (Consesiynau - budd-daliadau: £135.75 / 16-19: £40.50)


ID y cwrs: Y051

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 22/09/2022

Dydd: Dydd Iau 

Amser dechrau/gorffen: 18.00 - 20.30

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £228 (Consesiynau - budd-daliadau: £135.75 / 16-19: £40.50)

Rhifedd

Sgiliau Hanfodol - Rhifedd

ID y cwrs: Y001

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 12/09/2022

Dydd: Dydd Llun 

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5


ID y cwrs: Y002

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 12/09/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 13.00 - 15.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5 


Mathemateg – Cael yr Hanfodion yn Gywir / Adeiladu ar y Sylfaenol

Mae cyrsiau mathemateg sylfaenol wedi'u cynllunio ar gyfer y rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau mathemateg.

ID y cwrs: Y003

Lleoliad: Canolfan Share 

Dyddiad cychwyn: 13/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth 

Amser dechrau/gorffen: 12.00 - 14.00

Hyd y cwrs: 12 wythnos

Ffi: £5


Mathemateg Cyn TGAU 

Mae cyrsiau Mathemateg Cyn TGAU yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer TGAU Mathemateg heb bwysau arholiadau ffurfiol.

ID y cwrs: Y006

Lleoliad: Canolfan Share 

Dyddiad cychwyn: 16/09/2022

Dydd: Dydd Gwener 

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £5


Mathemateg TGAU

ID y cwrs: Y046

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 12/09/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 18.30 - 21.00

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £228 (Consesiynau - budd-daliadau: £135.75 / 16-19: £40.50)


ID y cwrs:  Y047

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 21/09/22

Dydd: Dydd Mercher 

Amser dechrau/gorffen: 18.30 - 21.00

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £228 (Consesiynau - budd-daliadau: £135.75 / 16-19: £40.50)


ID y cwrs: Y048

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: TBC

Dydd: Dydd Gwener 

Amser dechrau/gorffen: 9.30 - 12.00

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £228 (Consesiynau - budd-daliadau: £135.75 / 16-19: £40.50)

Bydd rhai sesiynau’n cael eu haddysgu ar-lein – bydd angen i fyfyrwyr gael mynediad i ddyfais ddigidol gyda gwe-gamera a meicroffon a chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy.

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill a Saesneg fel Iaith Dramor 

Mae cyrsiau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill a Saesneg fel Iaith Dramor ar gyfer pobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Cynhelir cyrsiau mewn lleoliadau ledled Casnewydd. 

I gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch reachnewport@gmail.com neu ffoniwch (01633) 414917. 

Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth e-bostwich community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.