Ieithoedd

Iaith Arwyddion Prydain 

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddysgu am Iaith Arwyddion Prydain (IAP) a sut mae’n wahanol i ieithoedd arwyddion eraill. 

Bydd myfyrwyr yn dysgu wyddor iaith arwyddion ac arwyddion eraill a fydd yn eich helpu i gyfathrebu’n fwy effeithiol.  Erbyn diwedd y cwrs dylech chi fod yn gallu cael sgwrs sylfaenol mewn IAP a dechrau deall problemau y gallai person byddar eu hwynebu.  

ID y cwrs: Y058

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad Cychwyn: 13/03/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser Dechrau/Gorffen: 16:00 - 18:00

Hyd y Cwrs: 10 wythnos

Ffi: £60 (Gostyngiadau – buddion £35 / 16-18 £10)

*Gall rhai sesiynau BSL ddigwydd ar-lein. Bydd angen i fyfyrwyr gael mynediad i ddyfais ddigidol gyda chamera a meicroffon, ynghyd â chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy.

Ffrangeg Gwyliau

ID y cwrs:  Y075

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad Cychwyn: 28/02/2023

Diwrnod: Dydd Mercher

Amser Dechrau/Gorffen: 18:00-20:00

Hyd y Cwrs:  5 wythnos

Ffi: £10


ID y cwrs:  Y076

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad Cychwyn: 05/05/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser Dechrau/Gorffen: 18:00-20:00

Hyd y Cwrs: 5 wythnos

Ffi: £10

Sbaeneg Gwyliau

ID y cwrs:  Y077

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad Cychwyn: 13/03/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser Dechrau/Gorffen: 18:00-20:00

Hyd y Cwrs: 5 wythnos

Ffi: £10


ID y cwrs: Y078

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad Cychwyn: 25/04/2023

Diwrnod: Dydd Mercher

Amser Dechrau/Gorffen: 18:00-20:00

Hyd y Cwrs: 5 wythnos

Ffi: £10

Cymraeg

Darllenwch am ddod yn ddwyieithog a dysgu Cymraeg

Ymrestru

I holi am gwrs neu i gofrestru ar gwrs e-bostiwch: community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656.