Ieithoedd

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain (IAP)

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddysgu am Iaith Arwyddion Prydain (IAP) a sut mae'n wahanol i iaith arwyddion arall.

Bydd myfyrwyr yn cael yr wyddor iaith arwyddion ac arwyddion eraill - gan eich helpu i gyfathrebu'n fwy effeithiol.

Erbyn diwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn gallu cynnal sgwrs sylfaenol mewn IAP a dechrau deall y materion y gall unigolyn â nam ar eu clyw ddod ar eu traws.

Efallai y bydd rhai sesiynau'n cael eu cynnal ar-lein. Bydd myfyrwyr angen mynediad at ddyfais ddigidol gyda chamera a meicroffon, ynghyd â chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy.

Iaith Arwyddion Prydain — Gwella

Mae ein cwrs Iaith Arwyddion Prydain - Gwella ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain ac sy'n dymuno datblygu eu sgiliau.

Efallai y bydd rhai sesiynau'n cael eu cynnal ar-lein. Bydd myfyrwyr angen mynediad at ddyfais ddigidol gyda chamera a meicroffon, ynghyd â chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy.

Sbaeneg Gwyliau - Dechreuwyr

Mae ein cyrsiau Sbaeneg Gwyliau poblogaidd wedi'u gwella ar gyfer 2023/24.

Bydd ein cwrs Dechreuwyr yn dysgu'r eirfa sylfaenol sydd ei hangen arnoch i wella eich gwyliau Sbaeneg, gan gynnwys cyfarchion syml, sut i ofyn am gyfarwyddiadau a sut i archebu bwyd a diod.

Yn newydd ar gyfer 2023/24, bydd ein cwrs Sbaeneg i wella yn adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd yn y cwrs Sbaeneg i ddechreuwyr.

SSIE — Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Yn amodol ar gymhwysedd, rydym yn croesawu pob oedolyn nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Mae dosbarthiadau SSIE yn cael eu dysgu mewn lleoliadau yng nghanol y ddinas a'r cyffiniau. Rydym yn cynnig cyrsiau sy'n amrywio o ddechreuwyr llwyr i gyrsiau Lefel 1 uwch.

Cynhelir ein dosbarthiadau mewn amgylchedd cefnogol ac fe'u cynlluniwyd i helpu gyda phob agwedd ar fywyd a gwaith yn y DU.

I drefnu asesiad, cysylltwch â REACH Casnewydd.

Cymraeg

Darllenwch am ddod yn ddwyieithog a dysgu Cymraeg

Ymrestru

I holi am gwrs neu i gofrestru ar gwrs e-bostiwch: [email protected] neu ffoniwch 01633 656656.