Ieithoedd

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain (IAP)

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddysgu am Iaith Arwyddion Prydain (IAP) a sut mae'n wahanol i iaith arwyddion arall.

Bydd myfyrwyr yn cael yr wyddor iaith arwyddion ac arwyddion eraill - gan eich helpu i gyfathrebu'n fwy effeithiol.

Erbyn diwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn gallu cynnal sgwrs sylfaenol mewn IAP a dechrau deall y materion y gall unigolyn â nam ar eu clyw ddod ar eu traws.

Efallai y bydd rhai sesiynau'n cael eu cynnal ar-lein. Bydd myfyrwyr angen mynediad at ddyfais ddigidol gyda chamera a meicroffon, ynghyd â chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy.

ID y Cwrs: NA049

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 28/09/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 4pm — 6pm

Hyd y cwrs: 10 wythnos

Ffi: £60 (consesiynau £35)


ID y Cwrs: NA141

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 02/10/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 6pm — 8pm

Hyd y cwrs: 10 wythnos

Ffi: £60 (consesiynau £35)


ID y Cwrs: NA050

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 11/01/2024

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 4pm — 6pm

Hyd y cwrs: 10 wythnos

Ffi: £60 (consesiynau £35)


ID y Cwrs: NA051

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 08/04/2024

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 4pm - 6pm

Hyd y cwrs: 10 wythnos

Ffi: £60 (consesiynau £35) 

Iaith Arwyddion Prydain — Gwella

Mae ein cwrs Iaith Arwyddion Prydain - Gwella ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain ac sy'n dymuno datblygu eu sgiliau.

Efallai y bydd rhai sesiynau'n cael eu cynnal ar-lein. Bydd myfyrwyr angen mynediad at ddyfais ddigidol gyda chamera a meicroffon, ynghyd â chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy.

 

ID y Cwrs: NA053

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 16/01/2024

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 6pm — 8pm

Hyd y cwrs: 20 wythnos

Ffi: £120 (consesiynau £70)

Sbaeneg Gwyliau - Dechreuwyr

Mae ein cyrsiau Sbaeneg Gwyliau poblogaidd wedi'u gwella ar gyfer 2023/24.

Bydd ein cwrs Dechreuwyr yn dysgu'r eirfa sylfaenol sydd ei hangen arnoch i wella eich gwyliau Sbaeneg, gan gynnwys cyfarchion syml, sut i ofyn am gyfarwyddiadau a sut i archebu bwyd a diod.

Yn newydd ar gyfer 2023/24, bydd ein cwrs Sbaeneg i wella yn adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd yn y cwrs Sbaeneg i ddechreuwyr.

ID y Cwrs: NA060

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 30/11/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 4pm — 6pm

Hyd y cwrs: 6 wythnos

Ffi: £30 (consesiynau £15)


ID y Cwrs: NA061

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 29/01/2024

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 6:30pm — 8:30pm

Hyd y cwrs: 6 wythnos

Ffi: £30 (consesiynau £15)

Sbaeneg Gwyliau - Gwella

ID y Cwrs: NA062

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 30/11/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 6:30 - 8:30pm

Hyd y cwrs: 6 wythnos

Ffi: £30 (consesiynau £15)


ID y Cwrs: NA063

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 29/01/2024

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 4pm - 6pm

Hyd y cwrs: 6 wythnos

Ffi: £30 (consesiynau £15)

SSIE — Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Yn amodol ar gymhwysedd, rydym yn croesawu pob oedolyn nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Mae dosbarthiadau SSIE yn cael eu dysgu mewn lleoliadau yng nghanol y ddinas a'r cyffiniau. Rydym yn cynnig cyrsiau sy'n amrywio o ddechreuwyr llwyr i gyrsiau Lefel 1 uwch.

Cynhelir ein dosbarthiadau mewn amgylchedd cefnogol ac fe'u cynlluniwyd i helpu gyda phob agwedd ar fywyd a gwaith yn y DU.

I drefnu asesiad, cysylltwch â REACH Casnewydd.

Cymraeg

Darllenwch am ddod yn ddwyieithog a dysgu Cymraeg

Ymrestru

I holi am gwrs neu i gofrestru ar gwrs e-bostiwch: community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656.