Ieithoedd

Iaith Arwyddion Prydain 

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddysgu am Iaith Arwyddion Prydain (IAP) a sut mae’n wahanol i ieithoedd arwyddion eraill. 

Bydd myfyrwyr yn dysgu wyddor iaith arwyddion ac arwyddion eraill a fydd yn eich helpu i gyfathrebu’n fwy effeithiol.  Erbyn diwedd y cwrs dylech chi fod yn gallu cael sgwrs sylfaenol mewn IAP a dechrau deall problemau y gallai person byddar eu hwynebu.  

ID y cwrs: Y056

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn30/09/2022

Dydd: Dydd Iau 

Amser dechrau/gorffen18.00-20.00

Hyd y cwrs: 10 wythnos

Ffi: £60 (Consesiynau - budd-daliadau: £35 / 16-19: £10)


ID y cwrs: Y057

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 10/10/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 16.00-18.00

Hyd y cwrs: 10 wythnos

Ffi: £60 (Consesiynau - budd-daliadau: £35 / 16-19: £10) 


Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1 

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain ac sy'n dymuno datblygu eu sgiliau. 

ID y cwrs: Y060

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian*

Dyddiad cychwyn: 13/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth 

Amser dechrau/gorffen: 18.00 - 20.00

Hyd y cwrs: 20 wythnos

Ffi: £120 (Consesiynau - budd-daliadau: £70 / 16-19 £20)

*Gall rhai sesiynau BSL ddigwydd ar-lein. Bydd angen i fyfyrwyr gael mynediad i ddyfais ddigidol gyda chamera a meicroffon, ynghyd â chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy.

Cymraeg

Darllenwch am ddod yn ddwyieithog a dysgu Cymraeg

Yn dod yn 2023 

  • Ffrangeg Gwyliau
  • Sbaeneg Gwyliau