Cyrsiau Eraill

TGAU

Mae cyrsiau TGAU yn bleserus, yn heriol ac yn werth chweil ac yn cynnig cymhwyster gwerthfawr ar gyfer hunanddatblygiad, gwella rhagolygon cyflogaeth a mynediad i addysg uwch.

Mae'r cwrs hwn yn gofyn am ymrwymiad i waith cartref, hunan-astudio, asesiadau yn yr ystafell ddosbarth ac arholiadau ysgrifenedig diwedd blwyddyn.

Byddwch yn derbyn addysgu, cefnogaeth, adborth ac anogaeth ragorol drwy gydol y cwrs.

TGAU Mathemateg / TGAU Saesneg Iaith

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am gyrsiau TGAU.

Cymhorthydd Addysgu - Dyfarniad Lefel 2

ID y Cwrs: NA044

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 9:30am - 12pm

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £80

 

ID y Cwrs: NA046

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 21/09/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 6pm - 8:30pm

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £80

Cymhorthydd Addysgu - Tystysgrif Lefel 2

ID y Cwrs: NA047

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 18/09/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 6pm - 8:30pm

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £140

Cyflwyniad i Lythrennedd Carbon

Bydd ein cyrsiau Cyflwyniad i Lythrennedd Carbon yn eich helpu i ddeall eich ôl troed carbon ac yn dangos i chi'r camau y gallwch eu cymryd i leihau eich effaith ar y blaned.

ID y Cwrs: NA064

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 10/10/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 6pm - 9pm

Hyd y cwrs: 2 wythnos

Ffi: £10


Cyflwyniad i Gynorthwyydd Addysgu

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ennill y sgiliau sydd eu hangen i gwblhau cymhwyster Cynorthwyydd Addysgu.

ID y Cwrs: NA073

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 03/05/2024

Diwrnod: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 9:30 - 11:30am

Hyd y cwrs: 8 wythnos

Ffi: £50 (consesiynau £30

Diogelwch Bwyd

Yn newydd ar gyfer 2023/24, mae Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo yn gwrs undydd dwys a fydd yn sicrhau bod gan fyfyrwyr y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i ddeall egwyddorion glendid a hylendid yn ogystal â chadw cynhyrchion bwyd yn ddiogel. Bydd manylion y cyrsiau'n ymddangos yma.

Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl

Yn newydd ar gyfer 2023/24, bydd Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gynorthwyo gyda materion iechyd meddwl yn y gweithle ac i ddarparu cymorth iechyd meddwl sylfaenol neu i fod yr ymateb cyntaf i rywun mewn angen. Bydd manylion y cyrsiau'n ymddangos yma.

 

Cysylltwch

I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod cymhwysedd ar gyfer y cyrsiau hyn, anfonwch e-bost at [email protected], neu ffoniwch 01633 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.