Cyrsiau Eraill

Cyflwyniad i Lythrennedd Carbon

Yn newydd ar gyfer 2022/23, bydd ein cyrsiau Cyflwyniad i Lythrennedd Carbon yn eich helpu i ddeall eich ôl troed carbon ac yn dangos i chi'r camau y gallwch eu cymryd i leihau eich effaith ar y blaned.

ID y cwrs: Y069

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad cychwyn: 04/10/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 18.00-20.00

Hyd y cwrs: 3 wythnos

Ffi: £10


ID y cwrs:  Y070

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad cychwyn: 15/11/22

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 18.00-20.00

Hyd y cwrs: 3 wythnos

Ffi: £10


ID y cwrs: Y071

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad cychwyn: 23/11/2022

Dydd: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 18.00-20.00

Hyd y cwrs: 3 weeks

Ffi: £10

Dod yn Gynorthwy-ydd Addysgu

Mae dau gwrs ar gael 

sy’n astudio'r theori yn ogystal ag elfennau ymarferol gwaith Cynorthwy-ydd Addysgu a Dysgu mewn lleoliad addysg.

Dyfarniad L2 ar gyfer Gwaith Cefnogi mewn Ysgolion  

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer ennill gwybodaeth am y theori y tu ôl i weithio mewn lleoliad addysg.

ID y cwrs: Y052

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: TBC

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 18.30 - 21.00

Hyd y cwrs: 30 wytnos

Ffi: £258 (Consesiynau - budd-daliadau: £164.25 / 16-19: £70.50)


ID y cwrs: Y053

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 21/09/2022

Dydd: Dydd Mercher 

Amser dechrau/gorffen: 18.00-  20.30

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £258 (Consesiynau - budd-daliadau: £164.25 / 16-19: £70.50)


ID y cwrs: Y054

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: TBC

Dydd: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 10.00-12.00

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £258 (Consesiynau - budd-daliadau : £164.25 / 16-19: £70.50) 


Tystysgrif Lefel 2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Mae’r dystysgrif hon ar gyfer y rhai sy'n awyddus i ennill swydd fel Cynorthwy-ydd Addysgu a Dysgu.

ID y cwrs: Y055

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 19/09/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 18.00-20.30

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £308 (Consesiynau - budd-daliadau: £195.50 / 16-19: £83)

Addysgir rhai sesiynau ar-lein - bydd angen i fyfyrwyr gael dyfais ddigidol gyda gwe-gamera, microffon a chysylltiad dibynadwy i’r rhyngrwyd.

 

Cysylltwch

I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod cymhwysedd ar gyfer y cyrsiau hyn, anfonwch e-bost at community.learning@newport.gov.uk, neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.