Cyrsiau Eraill

Cyflwyniad i Lythrennedd Carbon

Yn newydd ar gyfer 2022/23, bydd ein cyrsiau Cyflwyniad i Lythrennedd Carbon yn eich helpu i ddeall eich ôl troed carbon ac yn dangos i chi'r camau y gallwch eu cymryd i leihau eich effaith ar y blaned.

ID y cwrs: Y071

Lleoliad: Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 17/01/2023

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 18.00 - 21.00

Hyd y cwrs: 2 wythnos

Ffi: £10

Dod yn Gynorthwy-ydd Addysgu

Cyflwyniad i Gynorthwyydd Addysgu

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ennill y sgiliau sydd eu hangen i gwblhau cymhwyster Cynorthwyydd Addysgu


ID y cwrs: Y062

Lleoliad: Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad Cychwyn: 30/01/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser Dechrau/Gorffen: 18:00 - 20:00

Hyd y Cwrs: 8 wythnos

Ffi: £30 (Gostyngiadau – buddion £20 / 16-18 £10)


ID y cwrs: Y063

Lleoliad: Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad Cychwyn: 01/03/2023

Diwrnod: Dydd Mercher

Amser Dechrau/Gorffen: 18:00-20:00

Hyd y Cwrs: 8 wythnos

Ffi: £30 (Gostyngiadau – buddion £20 / 16-18 £10)


ID y cwrs: Y064

Lleoliad:  Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad Cychwyn: 09/03/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser Dechrau/Gorffen: 10:00-12:00

Hyd y Cwrs: 8 wythnos

Ffi: £30 (Gostyngiadau – buddion £20 / 16-18 £10)


ID y cwrs: Y065

Lleoliad:  Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad Cychwyn: 24/04/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser Dechrau/Gorffen: 18:30-20:30

Hyd y Cwrs: 8 wythnos

Ffi: £30 (Gostyngiadau – buddion £20 / 16-18 £10)

Cysylltwch

I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod cymhwysedd ar gyfer y cyrsiau hyn, anfonwch e-bost at community.learning@newport.gov.uk, neu ffoniwch 01633 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.