Oedolion ag anawsterau dysgu (Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS))

Mae cyrsiau Sgiliau Byw'n Annibynnol (SBA) ar gyfer oedolion sydd ag anawsterau dysgu. Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Casnewydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol a Llyfrgell Sain Silian ac yn Nhŷ Tredegyr. Mae'r cyrsiau'n cynnwys coginio, garddio, celf a chrefft, hanes, daearyddiaeth, mathemateg a mwy!

Celf a Chrefft

ID y cwrs: Y110

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 20/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Sgiliau Cymunedol a'r Byd o'n Cwmpas

ID y cwrs: Y115

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 21/09/2022

Dydd: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Hyder, Iechyd a Lles

ID y cwrs: Y118

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 22/09/2022

Dydd: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Sgiliau Hanfodol - Saesneg

ID y cwrs:  Y108

Lleoliad: Tŷ Tredegar

Dyddiad cychwyn: 20/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 09.00 - 10.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20


ID y cwrs: Y116

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 21/09/22

Dydd: Dydd Mercher 

Amser dechrau/gorffen: 12.30-14.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20


ID y cwrs: Y121

Lleoliad: Tŷ Tredegar 

Dyddiad cychwyn:  23/09/2022

Dydd: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 09.00-10.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Sgiliau Hanfodol Mathemateg 

ID y cwrs: Y119

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 22/09/2022

Dydd: Dydd Iau 

Amser dechrau/gorffen: 12.15 - 14.15

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Astudiaethau Ffilm a Drama

ID y cwrs: Y105

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 19/09/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 12.30 - 14.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Garddio 

ID y cwrs:  Y123

Lleoliad: Tŷ Tredegar 

Dyddiad cychwyn: 24/09/2022

Dydd: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 12.30-14.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20


ID y cwrs:  Y124

Lleoliad: Tŷ Tredegar 

Dyddiad cychwyn: 24/09/2022

Dydd: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 14.30-16.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Garddio a Coginio

ID y cwrs: Y122

Lleoliad: Tŷ Tredegar 

Dyddiad cychwyn: 24/09/2022

Dydd: Dydd Gwener 

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Bod yn Greadigol

ID y cwrs: Y112

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 20/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth 

Amser dechrau/gorffen: 12.30-14.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Coginio Iach

ID y cwrs: Y104

Lleoliad: Cegin Brynglas

Dyddiad cychwyn: 19/09/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 10.15 - 12.15

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20


ID y cwrs: Y107

Lleoliad: Cegin Brynglas

Dyddiad cychwyn: 19/09/2022

Dydd: Dydd Llun 

Amser dechrau/gorffen: 13.15 - 15.15

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Hanes

ID y cwrs: Y109

Lleoliad: Tŷ Tredegar 

Dyddiad cychwyn: 20/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth 

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Mathemateg ac Arian yn Hawdd

ID y cwrs: Y102

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 19/09/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Sgiliau Swyddfa

ID y cwrs: Y103

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 19/09/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Lles Cadarnhaol

ID y cwrs: Y113

Lleoliad: Tŷ Tredegar 

Dyddiad cychwyn: 20/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 14.30 - 16.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Paratoi ar gyfer Gwaith a Sgiliau Cymunedol Allweddol

ID y cwrs: Y117

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 22/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 09,45 - 11.45

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Darllen ac Ysgrifennu Syml

ID y cwrs: Y106

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 19/09/2022

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 12.30 - 14.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Ailgylchu ac Uwchgylchu

ID y cwrs: W120

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 22/09/2022

Dydd: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 12.30 - 14.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Gofalu am y Corff a’r Meddwl

ID y cwrs: Y111

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 20/09/2022

Dydd: Dydd Mawrth 

Amser dechrau/gorffen: 12.30 - 14.30

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Crefftau Coed a Ffabrigau  

ID y cwrs: Y114

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 21/09/2022

Dydd: Dydd Mercher 

Start/end time: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

 

Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch  community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.