Oedolion ag anawsterau dysgu (Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS))

Mae cyrsiau Sgiliau Byw'n Annibynnol (SBA) ar gyfer oedolion sydd ag anawsterau dysgu. Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Casnewydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol a Llyfrgell Sain Silian ac yn Nhŷ Tredegyr. Mae'r cyrsiau'n cynnwys coginio, garddio, celf a chrefft, hanes, daearyddiaeth, mathemateg a mwy!

 

Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch  community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.