Oedolion ag anawsterau dysgu (Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS))

Mae cyrsiau Sgiliau Byw'n Annibynnol (SBA) ar gyfer oedolion sydd ag anawsterau dysgu.

Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Casnewydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol a Llyfrgell Sain Silian ac yn Nhŷ Tredegyr. Mae'r cyrsiau'n cynnwys coginio, garddio, celf a chrefft, hanes, daearyddiaeth, mathemateg a mwy!

SBA - Mathemateg ac Arian a Wnaed yn Hawdd

ID y Cwrs: NA017

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 18/09/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA - Sgiliau Swyddfa

ID y Cwrs: NA018

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 18/09/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 10:45am — 12:45pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20


 

ID y Cwrs: NA019

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 18/09/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 12:30pm — 2:30pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA - Astudiaethau Ffilm a Drama

ID y Cwrs: NA020

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 18/09/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 1pm - 3pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA - Sgiliau Hanfodol — Saesneg

ID y Cwrs: NA021

Lleoliad: Tŷ Tredegar

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 9am — 10am

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

Sgiliau Byw'n Annibynnol

ID y Cwrs: NA022

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Hanes

ID y Cwrs: NA023

Lleoliad: Tŷ Tredegar

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Celf a Chrefft

ID y Cwrs: NA024

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Gofalu am y Corff a'r Meddwl

ID y Cwrs: NA026

Lleoliad: Tŷ Tredegar

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 12:30pm — 2:30pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Bod yn Greadigol

ID y Cwrs: NA027

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 12:30 — 2:30pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Lles Cadarnhaol

ID y Cwrs: NA028

Lleoliad: Tŷ Tredegar

Dyddiad cychwyn: 19/09/2023

Diwrnod: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 2:30pm — 4:30pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Sgiliau Crefftio Pren a Ffabrig

ID y Cwrs: NA029

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Sgiliau Cymunedol a'r Byd o'n cwmpas

ID y Cwrs: NA030

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 10:45am — 12:45pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Sgiliau ar gyfer Bywyd

ID y Cwrs: NA031

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 12:30pm — 2:30pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Mathemateg a Sgiliau Allweddol Cymunedol

ID y Cwrs: NA032

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 20/09/2023

Diwrnod: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 1pm - 3pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Hyder, Iechyd a Lles

ID y Cwrs: NA033

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 21/09/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Paratoi ar gyfer Gwaith a Sgiliau Allweddol Cymunedol

ID y Cwrs: NA034

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 21/09/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 10:45am — 12:45pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20 

SBA — Ailgylchu ac Uwchgylchu

ID y Cwrs: NA035

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 21/09/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 12:30pm — 4:30pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Sgiliau Hanfodol — Saesneg

ID y Cwrs: NA036

Lleoliad: Tŷ Tredegar

Dyddiad cychwyn: 22/09/2023

Diwrnod: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 9am — 10am

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Garddio a Choginio

ID y Cwrs: NA037

Lleoliad: Tŷ Tredegar

Dyddiad cychwyn: 22/09/2023

Diwrnod: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

SBA — Garddio

ID y Cwrs: NA038

Lleoliad: Tŷ Tredegar

Dyddiad cychwyn: 22/09/2023

Diwrnod: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 12:30pm — 2:30pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20


 

ID y Cwrs: NA038

Lleoliad: Tŷ Tredegar

Dyddiad cychwyn: 22/09/2023

Diwrnod: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 2:30pm — 4:30pm

Hyd y cwrs: 36 wythnos

Ffi: £20

 

Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch  [email protected] neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol Llyfrgell Sain Silian.