Sgiliau Digidol

Mae cyrsiau cyfrifiadurol ar gael i fyfyrwyr o wahanol lefelau - o ddechreuwyr i lefel ganolradd.

Byddwn yn dangos i ddechreuwyr pur sut i droi cyfrifiadur ymlaen, byddwn yn magu eu hyder, a byddwn yn addysgu hanfodion defnyddio cyfrifiadur personol. 

Sgiliau Digidol

ID y cwrs: Y149

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian

Dyddiad Cychwyn: 24/04/2023

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 10:00-12:00

Hyd y cwrs: 10 wythnos

Cost: £5

Cyflwyniad i Daenlenni

ID y cwrs: Y097

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 26/04/2023

Dydd: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 12:30 - 14:30

Hyd y cwrs: 9 wythnos

Ffi: £5

Dyw Cyfrifiaduron Ddim Yn Cnoi

ID y cwrs: Y152

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 04/05/2023

Dydd: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 18:00 - 20:00

Hyd y cwrs: 8 wythnos

Ffi: £5

Sgiliau Ar-lein

Gall y cyrsiau canlynol ddangos i chi sut i gadw’n ddiogel ar-lein, sut i chwilio am wybodaeth ar y rhyngrwyd, a sut i fod yn greadigol wrth ddefnyddio cyfrifiadur neu liniadur. 

ICDL

Os ydych chi'n chwilio am gyrsiau i wella eich rhagolygon swydd, mae cyrsiau Lefel 1 a Lefel 2 ICDL yn cael eu hargymell a'u cymeradwyo gan gyflogwyr. Mae'r ddau gwrs yn cynnwys modiwlau prosesu geiriau, taenlenni a chyflwyno.  Mae cyrsiau Llwybr Carlam yn cynnwys gwersi hirach dros gyfnod byrrach. Am ragor o wybodaeth am gyrsiau ICDL, cysylltwch â ni.

 

Cysylltwch

I holi am gwrs neu i gofrestru ar gwrs e-bostiwch:
community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656.