Sgiliau Digidol

Mae cyrsiau cyfrifiadurol ar gael i fyfyrwyr o wahanol lefelau - o ddechreuwyr i lefel ganolradd.

Ar gyfer y dechreuwr llwyr byddwn yn dangos i chi sut i newid eich cyfrifiaduron ymlaen, magu eich hyder a dysgu hanfodion defnyddio cyfrifiadur personol i chi.

Sgiliau Digidol

Yn newydd ar gyfer 2023/24, gall ein cyrsiau sgiliau digidol ddangos i chi sut i gadw'n ddiogel ar-lein, sut i chwilio a dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd, sut i fod yn greadigol gan ddefnyddio eich cyfrifiadur neu liniadur a sut i ddefnyddio pecynnau prosesu geiriau a thaenlenni.

Mae'r holl gyrsiau sgiliau digidol yn rhad ac am ddim a gellir ymuno â nhw ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

ICDL

Os ydych yn chwilio am gyrsiau i wella eich rhagolygon gwaith, mae cyrsiau ICDL Lefel 1 a Lefel 2 yn cael eu hargymell a'u cymeradwyo gan gyflogwyr. Mae'r ddau gwrs yn cynnwys modiwlau prosesu geiriau, taenlenni a chyflwyno. Mae cyrsiau carlam yn cynnwys gwersi hirach dros gyfnod byrrach.

Cysylltwch

I holi am gwrs neu i gofrestru ar gwrs e-bostiwch:
[email protected] neu ffoniwch 01633 656656.