Sgiliau Digidol

Mae cyrsiau cyfrifiadurol ar gael i fyfyrwyr o wahanol lefelau - o ddechreuwyr i lefel ganolradd.

Byddwn yn dangos i ddechreuwyr pur sut i droi cyfrifiadur ymlaen, byddwn yn magu eu hyder, a byddwn yn addysgu hanfodion defnyddio cyfrifiadur personol. 

Dyw Cyfrifiaduron Ddim Yn Cnoi

ID y cwrs: Y091 

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 23/01/2023

Dydd: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 10.00 - 12.00

Hyd y cwrs: 8 weeks

Ffi: £5


Cyflwyniad i Brosesu Geiriau

ID y cwrs: Y092

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 25/01/2023

Dydd: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 12:30 - 14:30

Hyd y cwrs:  10 wythnos

Ffi: £33 (budd-daliadau: £21.75)

Cyflwyniad i Daenlenni

ID y cwrs: Y093

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 19/01/2023

Dydd: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 09:30 - 11.30

Hyd y cwrs: 10 wythnos

Ffi: £33 (budd-daliadau: £21.75)


Sgiliau Ar-lein

Gall y cyrsiau canlynol ddangos i chi sut i gadw’n ddiogel ar-lein, sut i chwilio am wybodaeth ar y rhyngrwyd, a sut i fod yn greadigol wrth ddefnyddio cyfrifiadur neu liniadur. 

Cadw mewn Cysylltiad – TG o Ddydd i Ddydd

ID y cwrs: Y094

Lleoliad: Hyb y Gorllewin

Dyddiad cychwyn: 19/01/2023

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 12:00 - 14:00

Hyd y cwrs:  10 wythnos

Ffi: £5

Cadwch yn ddiogel ar-lein

ID y cwrs: Y090

Lleoliad: Hyb y Gorllewin

Dyddiad cychwyn: 10/01/2023

Dydd: Dydd Mawrth

Amser dechrau/gorffen: 12:00 - 14:00

Hyd y cwrs:  10 wythnos

Ffi: £5

ICDL

Os ydych chi'n chwilio am gyrsiau i wella eich rhagolygon swydd, mae cyrsiau Lefel 1 a Lefel 2 ICDL yn cael eu hargymell a'u cymeradwyo gan gyflogwyr. Mae'r ddau gwrs yn cynnwys modiwlau prosesu geiriau, taenlenni a chyflwyno.  Mae cyrsiau Llwybr Carlam yn cynnwys gwersi hirach dros gyfnod byrrach.

LEFEL 1 / 2

ID y cwrs: Y082

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 11/01/2023

Dydd: Dydd Mercher 

Amser dechrau/gorffen: 18.00 - 20.30

Hyd y cwrs: 24 wythnos

Ffi: Lefel 1: £149 (Consesiynau* - budd-daliadau: £89 / 16-18: £29)
       Lefel 2: £192 (Consesiynau* - budd-daliadau: £117 / 16-18: £42)


LEFEL 2 (Llwybr Carlam)

ID y cwrs: Y083

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian

Dyddiad cychwyn: 03/02/2023

Dydd: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 09.30 - 12.30

Hyd y cwrs: 20 wythnos

Ffi: £192 (Consesiynau* - budd-daliadau: £117 / 16-18: £42)

*Mae codau ffioedd consesiynol o £89 (Lefel 1) a £117 (Lefel 2) ar gael i'r rhai sy'n cael budd-daliadau penodol sy'n dibynnu ar brawf modd.

Mae consesiynau pellach ar gyfer myfyrwyr dros 16 oed neu o dan 19 oed ar gael o 1 Medi 2022.

 

Cysylltwch

I holi am gwrs neu i gofrestru ar gwrs e-bostiwch:
community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656.