Sgiliau Digidol

Mae cyrsiau cyfrifiadurol ar gael i fyfyrwyr o wahanol lefelau - o ddechreuwyr i lefel ganolradd.

Ar gyfer y dechreuwr llwyr byddwn yn dangos i chi sut i newid eich cyfrifiaduron ymlaen, magu eich hyder a dysgu hanfodion defnyddio cyfrifiadur personol i chi.

Dyw Cyfrifiaduron Ddim Yn Cnoi

ID y Cwrs: NA007

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 18/01/2024

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 8 wythnos

Ffi: Am ddim


ID y Cwrs: NA008

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 18/04/2024

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 10am — 12pm

Hyd y cwrs: 8 wythnos

Ffi: Am ddim 

Sgiliau Digidol

Yn newydd ar gyfer 2023/24, gall ein cyrsiau sgiliau digidol ddangos i chi sut i gadw'n ddiogel ar-lein, sut i chwilio a dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd, sut i fod yn greadigol gan ddefnyddio eich cyfrifiadur neu liniadur a sut i ddefnyddio pecynnau prosesu geiriau a thaenlenni.

Mae'r holl gyrsiau sgiliau digidol yn rhad ac am ddim a gellir ymuno â nhw ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

ID y Cwrs: NA138

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 27/09/2023

Diwrnod: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 3pm - 5pm

Hyd y cwrs: 32 wythnos

Ffi: Am ddim


ID y Cwrs: NA139

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Maesglas

Dyddiad cychwyn: 28/09/2023

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 12:30 - 2:30pm

Hyd y cwrs: 32 wythnos

Ffi: Am ddim

ICDL

Os ydych yn chwilio am gyrsiau i wella eich rhagolygon gwaith, mae cyrsiau ICDL Lefel 1 a Lefel 2 yn cael eu hargymell a'u cymeradwyo gan gyflogwyr. Mae'r ddau gwrs yn cynnwys modiwlau prosesu geiriau, taenlenni a chyflwyno. Mae cyrsiau carlam yn cynnwys gwersi hirach dros gyfnod byrrach.

ICDL — Lefel 1

ID y Cwrs: NA001

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: IG

Diwrnod: Dydd Llun

Amser dechrau/gorffen: 6:30 - 8:30pm

Hyd y cwrs: 24 wythnos

Ffi: £146 (consesiynau £86)


ID y Cwrs: NA002

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 11/01/2024

Diwrnod: Dydd Iau

Amser dechrau/gorffen: 6pm - 8pm

Hyd y cwrs: 24 wythnos

Ffi: £146 (consesiynau £86)

ICDL — Lefel 1 Trac Cyflym

ID y Cwrs: NA003

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 15/09/2023

Diwrnod: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 9:30am - 12:30pm

Hyd y cwrs: 16 wythnos

Ffi: £146 (consesiynau £86) 

ICDL - Lefel 2

ID y Cwrs: NA004

Lleoliad: Canolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: IG

Diwrnod: Dydd Mercher

Amser dechrau/gorffen: 6pm - 8pm

Hyd y cwrs: 30 wythnos

Ffi: £190 (consesiynau £115)   

ICDL - Lefel 2 Trac Cyflym

ID y Cwrs: NA005

Lleoliad: CanolfanDysgu Cymunedol a Llyfrgell St Julian's

Dyddiad cychwyn: 26/01/2024

Diwrnod: Dydd Gwener

Amser dechrau/gorffen: 9:30am - 12:30pm

Hyd y cwrs: 20 wythnos

Ffi: £190 (consesiynau £115)

 

Cysylltwch

I holi am gwrs neu i gofrestru ar gwrs e-bostiwch:
community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656.