Bwthyn hunan-arlwyo Woodbank, Llanhenwg

Woodbank Llanhennock

Bwthyn gwyliau mewn ugain erw o dir, gyda golygfeydd godidog dros Afon Wysg a chwrs golff Gwesty’r Celtic Manor.

Mae’r bwthyn yn llety cyfforddus pum seren - y lle delfrydol ar gyfer dathliad teuluol neu wyliau gyda ffrindiau mewn ardal hyfryd sydd â rhywbeth at ddant pawb.

Mae’r bwthyn yn cynnwys wyth ystafell wely, gyda lle i hyd at ugain o bobl, chwe ystafell ymolchi, cegin foethus ac AGA, patio a theras, ystafell fwyta ffurfiol, bwrdd snwcer, campfa, swyddfa a theledu sgrin fflat.

Bwthyn Hunan-arlwyo Woodbank

Llanhenwg
Sir Fynwy
NP18 1LU

Ffôn: +44(0)7899 751204

Gwefan: www.sykescottages.co.uk

E-bost: [email protected]

Ystafelloedd ar y llawr gwaelod

Teledu

WiFi

Croesewir beicwyr

Croesewir cerddwyr

Cyfleusterau golchi dillad

Cyfleusterau hamdden

Gardd

Cyfleusterau plant

Parcio preifat

Tywelion a llieiniau yn rhan o’r pris

Tafarn filltir i ffwrdd

Siop 2 filltir i ffwrdd