Cabanau Hunter's Lodges, Gwesty'r Celtic Manor

Hunter's-Lodges

Mae digon o le yn y cabanau ar gyfer wyth o bobl. Mae’r cabanau mewn ardal wledig, ynysig – y lle delfrydol i ymlacio neu aros gyda theulu neu ffrindiau, gyda digon o gyfleoedd i gerdded yn yr ardal gyfagos.

Mae pob caban yn cynnwys ardaloedd byw agored gyda ffenestri a nenfydau uchel, sy’n cynnwys lolfa, ystafell fwyta a chegin.

Yn ogystal â phedair ystafell wely – sy’n gallu cael eu defnyddio fel ystafelloedd dwbl neu ystafelloedd gyda dau wely - mae gan bob caban sawna, decin awyr agored a jacuzzi.

Gall preswylwyr y cabanau fwynhau holl gyfleusterau Gwesty’r Celtic Manor, gan gynnwys y bwytai, y barrau a’r adnoddau i deuluoedd - cwrs rhaffau uchel Forest Jump, golff gwallgof, pyllau nofio dan do, sba, cyrtiau tennis, ymladd laser, saethyddiaeth a gweithgareddau clwb plant.

Cabanau Hunter’s Lodges
Gwesty’r Celtic Manor

Coed Coldra, Casnewydd, De Cymru NP18 1HQ
Ffôn: +44 (0)1633 413000
Ffacs: +44 (0)1633 412910
Gwefan: www.celtic-manor.com

 

Bwytai

Trwydded gweini alcohol

Parcio preifat

Cyfleusterau hamdden cynhwysfawr

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Teledu

Tywelion a llieiniau yn rhan o’r pris

Pecyn croeso

Basgedi bwyd

Gwobr Welcome Host

Gwobr Aur Croeso Cymru

Cyfleusterau golchi dillad

Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd

Sawna a jacuzzi preifat

Gorsaf drenau gerllaw