Studio West

Studio West

Llety cyfforddus ar ffordd dawel yng nghanol pentref hanesyddol Caerllion, dim ond dwy funud mewn car o Gyffordd 24 yr M4.

Y lle perffaith i’r rheiny sydd eisiau crwydro’r ardal, gyda Llwybr Troed Dyffryn Wysg yn dechrau gerllaw, nifer o lwybrau beicio cyfagos, a chyrsiau golff ardderchog yng Ngwesty’r Celtic Manor, llai na hanner milltir i ffwrdd.

Mae nifer o dafarndai a bwytai lleol gerllaw, ac mae gan y llety ddigon o le i dri o bobl.

Parcio preifat tu allan i’r llety, a golygfeydd godidog o’r ardd. Mae lle i gadw beiciau neu offer arall, er enghraifft, clybiau golff neu offer pysgota.  

Ystafelloedd: un ystafell deulu ar y llawr cyntaf, sy’n cynnwys un gwely dwbl ac un gwely sengl, a gwely soffa ar y llawr gwaelod.

Studio West 

Old Hill
Caerllion
NP18 1JG

Ffôn: 07818 056138

E-bost: [email protected]

 

Parcio preifat

Cegin gynhwysfawr

Teledu

Safle di-fwg

Croesewir beicwyr

Croesewir cerddwyr

Arhosfan bws gerllaw

Gorsaf drenau gerllaw

Cyfleusterau golchi dillad