The Granary

The-Granary

Llety ar dir fferm wledig, milltir a hanner o Gaerllion, gyda golygfeydd godidog dros Ddyffryn Wysg.

Dwy uned hunan-gynhaliol a chynwysfawr ar gyfer gwyliau hunan-arlwyo neu wely a brecwast. Lle i ddau neu chwech o bobl.

Yn ogystal, mae ystafell deulu yn yr ysgubor gyda lle i 5 o bobl.

Ardal chwarae plant a phwll.

Oergell, meicrodon, ystafell gawod en-suite, gerddi, cot a chadair uchel ar gael.

The Granary 

Llanhenwg
ger Caerllion
Casnewydd
De Cymru
NP18 1LU

Ffôn: +44 (0)1633 422888
E-bost: [email protected]

Gwefan: www.granary.info 

Parcio preifat

Teledu yn yr ystafell wely

Croesewir anifeiliaid anwes

Cyfleusterau plant

Arhosfan bws gerllaw

Cyfleusterau golchi dillad

Gardd

Cyfleusterau gwneud te a choffi