The Courtyard

The-Courtyard-Carrow-Hill

Mae The Courtyard ym mhentrefan Carrow Hill, cornel prydferth o dde Cymru, dim ond deg munud o Bont Hafren a hanner milltir o’r A48.

Mae’r llety hwn yn ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr busnes a gwyliau, gan fod y lleoliad heddychlon yn berffaith ar gyfer ymlacio.

Mae’r ardal yn cynnwys cefn gwlad hyfryd, cestyll hanesyddol, olion Rhufeinig, cyrsiau golff a chyfleusterau marchogaeth.

Cynhelir digwyddiadau marchogol arbenigol rheolaidd yng Nghanolfan Cricklands, sydd dair milltir i ffwrdd.

Ystafelloedd

Mae gan The Courtyard 1 ystafell ddwbl en-suite, 1 rhandy gydag ystafell ddwbl, gwely soffa a gwely sengl (lle i 5 o bobl)

The Courtyard

E-bost: [email protected]  

Ystafelloedd en-suite Parcio preifat Safle di-fwg
Arhosfan bws gerllaw Teledu/DVD/WiFi Cyfleusterau gwneud te a choffi  facilities
Cyfleusterau golchi dillad Gardd Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig