Hazel Court

Hazel-Court

Lleolir Hazel Court yng nghefn gwlad, oddeutu 5 munud o gyffordd 24 yr M4.

Mae’r llety yn agos at Ddyffryn Wysg, oddeutu 12 milltir o Gaerdydd ac o fewn pum munud mewn car o Westy’r Celtic Manor.

Mae yna dafarn gerllaw, ynghyd â dewis da o fwytai.

Tŷ Llety Hazel Court

Lôn Langstone
Llanwern
Casnewydd
NP18 2DS

Ffôn: +44 (0)1633 411033
E-bost: [email protected]

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Parcio preifat

Gardd 

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Teledu yn yr ystafell wely

WiFi