Tŷ Llety Brick House

Brickhouse-Country-Guest-House

Mae Tŷ Llety Brick House yn adeilad Sioraidd Rhestredig Gradd II a gafodd ei adeiladu ym 1765, er iddo gael ei adnewyddu ers hynny.

Mae pob ystafell wely’n cynnwys ystafelloedd ymolchi en-suite ac mae yna lolfa deledu, ystafell fwyta a bar, gwres canolog a gardd hyfryd.

Lleolir Tŷ Llety Brick House mewn man delfrydol ar gyfer ymweld â De Cymru a Dyffryn Wysg gan ei fod yn agos at gyffordd 23a yr M4.

Ystafelloedd: 2 ystafell sengl, 3 ystafell wely gyda dau wely, 1 ystafell wely ddwbl ac 1 ystafell deulu.

Tŷ Llety Brick House

North Row, Redwick, Casnewydd, De Cymru NP26 3DX

Ffôn: +44 (0)1633 880230
Ffacs: +44 (0)1633 882441
Gwefan: www.brickhouseguesthouse.co.uk
E-bost: [email protected]

Parcio preifat Trwydded gweini alcohol Gardd
Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig Cyfleusterau golchi dillad Croesewir anifeiliaid anwes
Cyfleusterau gwneud te a choffi Teledu yn yr ystafell wely Croesewir cerddwyr
Croesewir beicwyr