Tŷ Llety Celtic

Celtic-Guesthouses

Mae Tŷ Llety Celtic, sy’n darparu llety cyfoes a moethus, yn Hen Reithordy Llanmartin yng nghefn gwlad Dyffryn Wysg.

Mae pob ystafell wely’n cynnwys teledu sgrîn fflat, cysylltiad WiFi a gwely maint brenin, tra bod yr ystafelloedd gwely en-suite yn cynnwys nodweddion marmor carrera Eidalaidd, llawr wedi’i wresogi a nwyddau ymolchi rhad ac am ddim.

Dyma eiddo ardderchog ar gyfer penwythnos rhamantus, gwyliau teuluol byr neu loches heddychlon ar ôl diwrnod prysur o waith.

Mae gan y Celtic chwe ystafell wely, gan gynnwys dwy ystafell en-suite.

Tŷ Llety Celtic

Yr Hen Reithordy, Llanmartin, NP18 2EB

Ffôn: +44(0)1633 411197

E-bost: admin@celticguesthouses.com 

  Parcio preifat

  Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

   WiFi

  Gardd

  Cyfleusterau gwneud te a choffi

  Teledu yn yr ystafell wely

  Arhosfan bws gerllaw