Tŷ Llety St Etienne

St-Etienne

Mae tŷ llety St. Etienne wedi’i leoli yn gyfleus, oddeutu 5 munud mewn car o gyffordd 27 yr M4, a deg munud ar droed o’r orsaf drenau a bysiau yng nghanol dinas Casnewydd.

Mae parcio preifat oddi ar y ffordd.

Mae gan bob ystafell gawod, teledu a chyfleusterau gwneud te a choffi.

Ystafelloedd: 3 ystafell sengl, 1 ystafell driphlyg, 1 ystafell ddwbl ac 1 ystafell gyda dau wely.

Tŷ Llety St Etienne

162 Stow Hill
Casnewydd
De Cymru
NP20 4FZ

Ffôn: +44 (0)1633 262341
Ffacs: +44 (0)1633 262341
E-bost: marilynfanner@yahoo.co.uk

Parcio preifat

Teledu yn yr ystafell wely

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Croesewir cerddwyr

Croesewir beicwyr

Arhosfan bws gerllaw

Gorsaf drenau gerllaw

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig