Tŷ Llety Albany

Albany-Guest-House

Tŷ llety cyfeillgar sy’n cael ei redeg gan deulu. Naw ystafell wely, pob un â chawod a phedair ohonynt yn cynnwys cyfleusterau en-suite llawn.

Oddi ar gyffordd 24 yr M4, ger cyrsiau golff ardderchog a Chae Ras Cas-gwent. Taith ddeg munud ar fws i ganol dinas Casnewydd.

Dim ond ugain munud o ddinas Caerdydd a 30 munud o Ddyffryn Wysg.

Ystafelloedd: tair ystafell sengl, un ystafell gyda dau wely, tair ystafell deulu ac un en-suite.

Tŷ Llety Albany, 409 Chepstow Road, Casnewydd, De Cymru NP19 8HL

Ffôn: +44 (0)1633 280576
Gwefan: www.albanyguesthouse.com
E-bost: info@albanyguesthouse.com

Parcio preifat

Cyfleusterau gwneud te a choffi

Teledu yn yr ystafell wely

WiFi

Croesewir anifeiliaid anwes

Arhosfan bws gerllaw

Gorsaf drenau gerllaw

Darparwn ar gyfer anghenion dietegol arbennig

Gardd

Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd