Amserlen yr etholiad

 

Amserlen yr etholiad (gan gynnwys terfynau amser pwysig) 

 • Cyhoeddi hysbysiad etholiad     Dydd Llun 28 Mawrth  
 • Derbyn enwebiadau:      28 Mawrth - 4pm Dydd Mawrth 5 Ebrill 
 • Ymgeisydd yn tynnu’n ôl: 4pm Dydd Mawrth 5 Ebrill 
 • Penodi asiantau etholiad: 4pm Dydd Mawrth 5 Ebrill 
 • Cyhoeddi datganiadau o bersonau a enwebwyd: dim hwyrach na 4pm Dydd Mercher 6 Ebrill 
 • Dyddiad cofrestru olaf: Dydd Iau 14 Ebrill 
 • Derbyn ceisiadau newydd am bleidlais bost a phleidlais bost drwy ddirprwy, a newidiadau i bleidleisiau post neu bleidleisiau drwy ddirprwy presennol: 5pm Dydd Mawrth 19 Ebrill 
 • Cyhoeddi hysbysiad pleidleisio: Dydd Mawrth 26 Ebrill  
 • Derbyn ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy (nid pleidleisiau post drwy ddirprwy nac argyfwng meddygol): 5pm Dydd Mawrth 26 Ebrill 
 • Penodi asiantau pleidlais a chyfrif:  Dydd Mercher 27 Ebrill 
 • Diwrnod cyntaf i gyflwyno papurau newydd os caiff papurau pleidleisio eu colli: Dydd Iau 28 Ebrill 

Diwrnod y bleidlais: 7am i 10pm Dydd Iau 5 Mai 

 • Diwrnod olaf i gyhoeddi papurau pleidlais bost newydd yn lle rhai sydd wedi’u difrodi neu golli: 5pm Dydd Iau 5 Mai 
 • Derbyn ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy brys: 5pm Dydd Iau 5 Mai 
 • Cyfle olaf i newid y gofrestr oherwydd gwall clerigol neu apêl y llys 9pm Dydd Iau 5 Mai

Dilysu a chyfrif: Dydd Gwener 6 Mai 

 • Derbyn ffurflen treuliau etholiadol ar gyfer etholiadau’r cyngor cymuned Dydd Llun 6 Mehefin       
 • Derbyn ffurflen treuliau etholiadol ar gyfer etholiadau cyngor y ddinas Dydd Gwener 10 Mehefin
 • Anfon hysbysiadau gwrthod ar gyfer pleidlais bost Dydd Gwener 5 Awst