Pleidleisio

Elections image

Cyn y gallwch bleidleisio, rhaid i chi ymgeisio am Gofrestriad Etholwr Unigol ac er mwyn cofrestru rhaid i chi:

  • fod yn 14+ oed
  • fod yn byw mewn cyfeiriad o fewn Casnewydd
  • fod yn etholwr tramor yr oedd ei gyfeiriad olaf yn y DU yn y ddinas

Mae cyfyngiadau pleidleisio yn berthnasol mewn rhai etholiadau ar sail eich oedran a'ch cenedligrwydd.

Mae etholwyr tramor yn gallu pleidleisio mewn etholiadau Seneddol (Cyffredinol) yn unig.

Pa etholiadau y gallaf bleidleisio ynddynt?

1. Etholiad cyngor lleol a chyngor cymuned

Gall yr holl etholwyr cofrestredig sy'n 16 oed neu'n hŷn ar y diwrnod pleidleisio bleidleisio yn amodol ar ddeddfwriaeth Senedd Cymru arall

2. Etholiad Senedd Cymru

Gall yr holl etholwyr cofrestredig sy'n 16 oed neu'n hŷn ar y diwrnod pleidleisio bleidleisio

3. Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Gall etholwyr cofrestredig y DU, Iwerddon, y Gymanwlad a'r Undeb Ewropeaidd dros 18 oed ar y diwrnod pleidleisio bleidleisio

4. Etholiad Seneddol (Cyffredinol)

Gall etholwyr cofrestredig y DU, Iwerddon a'r Gymanwlad dros 18 oed ar y diwrnod pleidleisio bleidleisio 

Sut i bleidleisio

Yn y DU gallwch naill ai bleidleisio'n bersonol yn yr orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad neu wneud cais am bleidlais bost neu wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy (rhywun yn pleidleisio ar eich rhan).

Ewch i wefan Gov.UK i ddarllen mwy am bleidleisio 

Cyswllt

Swyddog Cofrestru Etholiadol, Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Ffôn: (01633) 656656

E-bost: uvote@newport.gov.uk  

TRA123176 04/08/2020