Etholiadau yn y gorffennol

Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am yr etholiadau hyn yng Nghasnewydd:

Etholiad Cyffredinol 2019

Is-etholiad Seneddol Gorllewin Casnewydd 2019

Etholiad Cyffredinol 2017

Ward St Julians – ethol cynghorydd 2016

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2016