Etholiadau yn y gorffennol

Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am yr etholiadau hyn yng Nghasnewydd:

2021

2019

2017

2016

  • Ward St Julians – ethol cynghorydd 2016

  • Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

  • Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2016

2015

  • Etholiad Cyffredinol 2015