Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2021

6 Mai 2021

Etholiad ar Gyfer Comisiynydd Yr Heddlu a Throseddu: Ar Gyfer Ardal Heddlu Gwent

Ymgeisydd

Plaid  

Nifer y pleidleisiau

Sylw 

CUSHING

Donna

Plaid Cymru – The Party of Wales

 

 

CUTHBERT

Jeff

Labour and Co-operative Party

Llafur a’r Blaid Gydweithredol

 

 Etholedig

HARLEY

Paul William

Independent

 

 

JARVIS

Hannah Elizabeth

Welsh Conservative Party Candidate

 

 

JONES

Clayton Francis

Gwlad – The Welsh Independence Party

Gwlad – Plaid Annibyniaeth Cymru.

 

 

MILLER

John Edmunds

Welsh Liberal Democrats – Put Recovery

First

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – Adfywio

yw’r flaenoriaeth

 

 

 

Lawrlwytho’r Hysbysiad etholiad (pdf)

Lawrlwytho’r Datganiad ynghylch y personau a enwebwyd a hysbysiad etholiad (pdf)

Lawrlwytho’r Hysbysiad am benodi cynrychiolydd etholiadol (pdf)