Etholiadau Cyngor Mai 2022

Cynhelir etholiadau llywodraeth leol a chynghorau cymuned yng Nghymru ar 5 Mai 2022. 

Yng Nghasnewydd, bydd etholiadau ar gyfer 51 o gynghorwyr dinas yn ogystal a o gynghorwyr cymuned. 

Bydd manylion pa etholiadau fydd yn cael eu cynnal yn eich ardal chi, a pha ymgeiswyr sy'n sefyll, ar gael ar y wefan dim hwyrach na 4pm Dydd Mercher 6 Ebrill 

.Dewch o hyd i'ch gorsaf bleidleisio 

 

Cyngor Dinas

Canlyniadau Etholiad Cyngor Dinas

Lawrlwytho’r datganiad am y sawl a enwebwyd - Dinas (pdf)

Hysbysiad o etholiad (cyngor dinas) (pdf)

Hysbysiad am benodi cynrychiolydd etholiadol (pdf)

Lawrlwytho’r hysbysiad pleidleisio (pdf)

 

Cynghorau Cymunedol

Canlyniadau Etholiad Cynghorau Cymunedol

Lawrlwytho’r datganiad am y sawl a enwebwyd - Cymuned (pdf)

Hysbysiad o etholiad (cynghorau cymunedol) (pdf)

Lawrlwytho'r hysbysiad peidleisio (pdf)

Lawrlwytho’r hysbysiad o etholiadau cynghorau cymuned nas cystadleuir

Amserlen yr etholiad

Gwybodaeth i ymgeiswyr ac asiantau

Gwybodaeth i bleidleiswyr