Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu

6 Mai 2021

Etholiad ar Gyfer Comisiynydd Yr Heddlu a Throseddu: Ar Gyfer Ardal Heddlu Gwent

Ymgeisydd Plaid Sylw
CUSHING
Donna
Plaid Cymru – The Party of Wales  
CUTHBERT
Jeff
Labour and Co-operative Party
Llafur a’r Blaid Gydweithredol
Etholedig
HARLEY
Paul William
Independent  
JARVIS
Hannah Elizabeth
Welsh Conservative Party Candidate  
JONES
Clayton Francis

Gwlad – The Welsh Independence Party

Gwlad – Plaid Annibyniaeth Cymru.

 
MILLER
John Edmunds
Welsh Liberal Democrats – Put Recovery

First

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – Adfywio

yw’r flaenoriaeth

 

Lawrlwytho’r Hysbysiad etholiad (pdf)

Lawrlwytho’r Datganiad ynghylch y personau a enwebwyd a hysbysiad etholiad (pdf)

Lawrlwytho’r Hysbysiad am benodi cynrychiolydd etholiadol (pdf)