Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Canlyniadau etholiad ardal Heddlu Gwent

Bydd canlyniadau etholiad ar gael ddydd Gwener 3 Mai 2024 yn dilyn cyfrifiadau ym mhob ardal heddlu a datganiad gan yr heddlu yn swyddog canlyniadau yng Nghaerffili.

Gallwch weld y canlyniadau ar dudalen canlyniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffi

Canlyniadau etholiad CHTh 2024
Ymgeisydd Parti Pleidleisiau
Donna Cushing Plaid Cymru 2032
Mike Hamilton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2823
Hannah Elizabeth Jarvis Ymgeisydd Ceidwadol 6382
Jane Helen Mudd Llafur a'r Blaid Gydweithredol 7905  (Etholedig)
Y ganran a bleidleisiodd 16.9 y cant

Pleidlais

Cynhaliwyd etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) yng Nghymru a Lloegr ar 2 Mai 2024.

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau bod yr heddlu lleol yn eu hardal yn diwallu anghenion y gymuned.

Byddwch yn pleidleisio ar gyfer etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent. Ewch i wefan y comisiwn etholiadol i ddysgu mwy. 

Mae Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu (PARO) yn gyfrifol am gynnal yr etholiad yn gyffredinol mewn ardal benodol. Mae eu rolau yn cynnwys:

  • cysylltu ag ymgeiswyr ac asiantiaid
  • coladu canlyniad yr etholiad ar ôl dilysu a chyfrif pleidleisiau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi’i benodi’n awdurdod PARO arweiniol ar gyfer ardal heddlu Gwent.

Nod PARO yw cyhoeddi’r canlynol:

  • Datganiad Personau a Enwebwyd cyn gynted â phosibl ar ôl 4pm ar 5 Ebrill 2024
  • Hysbysiad o Asiantau Etholiadol cyn gynted â phosibl ar ôl 4pm ar 5 Ebrill 2024

Dewch o hyd i'ch gorsaf bleidleisio

Hysbysiadau

Hysbysiad etholiad – Comisiynydd Heddlu a Throseddu (pdf)

Hysbysiad o asiantiaid etholiad (pdf)

Datganiad y personau a enwebwyd (pdf)

Hysbysiad pôl (pdf)

Hybysiad manylion is-asiantu etholiadol (pdf)

Sefyllfa gorsafoedd pleidleisio (pdf)

Amserlen etholiad

Amserlen etholiad 2024
Digwyddiad  Diwrnodau gwaith cyn y bleidlais  Dyddiad 
Cyhoeddi datganiad ynghylch y personau a enwebwyd Heb fod yn hwyrach na 18 diwrnod (4pm) Ddim hwyrach na 4pm ddydd Llun 8 Ebrill
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i gofrestru 12 diwrnod Dydd Mawrth 16 Ebrill
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau pleidlais bost a phleidleisiau post newydd drwy ddirprwy, ac ar gyfer newidiadau i bleidleisiau post neu ddirprwy presennol 11 diwrnod (5pm) 5pm dydd Mercher 17 Ebrill
 Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (nid dirprwy drwy’r post neu ddirprwy brys) 6 diwrnod (5pm) 5pm dydd Mercher 24 Ebrill
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am Dystysgrifau Awdurdod Pleidleiswyr 6 diwrnod (5pm) 5pm dydd Mercher 24 Ebrill
Cyhoeddi hysbysiad etholiad Heb fod yn hwyrach na 6 diwrnod Ddim hwyrach na dydd Mercher 24 Ebrill
Y dyddiad cyntaf y gall etholwyr wneud cais am bleidlais bost newydd yn lle'r rhai a gollwyd 4 diwrnod Dydd Gwener 26 Ebrill
Diwrnod pleidleisio 0 (7am i 10pm) 7am tan 10pm ddydd Iau 2 Mai
 Y tro diwethaf y gall etholwyr wneud cais am bleidlais bost yn lle pleidleisiau post a ddifethwyd neu a gollwyd 0 (5pm) 5pm dydd Iau 2 Mai
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau dirprwy brys 0 (5pm) 5pm dydd Iau 2 Mai
Y tro diwethaf i newid y gofrestr oherwydd camgymeriad clerigol neu apêl llys 0 (9pm) 9pm dydd Iau 2 Mai
Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Tystysgrifau Awdurdod Pleidleiswyr dros dro 0 (10pm) 10pm dydd Iau 2 Mai
Dyddiad cau ar gyfer anfon hysbysiadau gwrthod dynodwr pleidlais bost O fewn 3 mis i ddyddiad y bleidlais Erbyn ddydd Gwener 2 Awst
*Os yw diwrnod olaf y cyfnod yn disgyn ar benwythnos, gŵyl banc neu unrhyw ddiwrnod a benodwyd ar gyfer diolchgarwch neu alar cyhoeddus, ac os felly bydd y diwrnod olaf yn symud i'r diwrnod gwaith nesaf).

Cysylltwch â ni

E-bost: [email protected]

Ffôn: 01633 210744