Swyddi'r Cyngor

employer_w

Mae angen pobl ddawnus ar Gyngor Dinas Casnewydd i gyflwyno gwasanaethau i drigolion Casnewydd ac, yn gyfnewid am hyn, mae’n cynnig pecyn buddion deniadol.

Lawrlwythwch polisi cyflog a gwobrwyo y Cyngor (pdf)  

Dylai cyflogeion Cyngor Dinas Casnewydd fewngofnodi i HC yma

Mewngofnodi i hunanwasanaeth gweithwyr


Swyddi gwag

Darllenwch yr arweiniad ar wneud cais cyn cyflwyno eich cais am swydd.

Gweld yr holl swyddi

Chwilio am swyddi penodol

Gweler ein tudalen swyddi recriwtio gweithredol 

Creu hysbysiadau swyddi

Gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd

Swyddi Casnewydd Fyw

Cymorth

I gael cymorth i lenwi ffurflen gais ar-lein, cysylltwch â’ch llyfrgell leol i gytuno ar amser addas i chi ffonio a chael cymorth.

Gallai fod yn ddefnyddiol paratoi ychydig o wybodaeth cyn eich ymweliad, fel dyddiadau swyddi blaenorol, cymwysterau a thystiolaeth o pam yr ydych yn bodloni meini prawf y swydd.

Gadewch ddigonedd o amser cyn y dyddiad cau i lenwi eich ffurflen gais.