Banner image

Recriwtio Gweithredol

Mae’n gyfnod cyffrous i Gasnewydd ac i Gyngor y Ddinas. Gyda gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer trawsnewid a datblygu, mae ein tîm gweithredol yn ganolog o ran bodloni disgwyliadau uchel ein dinas. Dysgwch ragor a gwneud gais am y swyddi gweithredol gwag sydd yng Nghyngor Dinas Casnewydd ar hyn o bryd.