Ble i Barcio

Gweld lleoliadau meysydd parcio Casnewydd 

Meysydd parcio Cyngor Dinas Casnewydd 

Gweler meysydd parcio unigol am fanylion llawn.

Mae rhai mannau parcio ar gael am ddim:

  • Hollybush Avenue, Malpas (Unionist Club) - 20 man parcio
  • Coldbath Road, Caerllion - 25 man parcio, 8 lle i fws

Beiciau modur

Gall beiciau modur barcio mewn meysydd parcio am yr un pris â cheir, gan ddefnyddio'r lleoedd sydd wedi'u neilltuo ac nid unrhyw fannau eraill.

Parcio arhosiad hir

Dylai cwsmeriaid fynd â thocyn pan fyddant yn mynd i mewn i faes parcio a dweud wrth y staff am eu bwriad i adael y car am y nifer berthnasol o oriau.

Bydd rhaid talu £6.20 y dydd, ar y diwrnod.

Meysydd parcio preifat

Trwyddedau parcio