Maes Parcio Canolfan Ffordd y Brenin

Mae gan Ganolfan Parcio Ceir Aml-lawr Ffordd y Brenin 1050 o lefydd.

Mae'r maes parcio yn rhoi mynediad uniongyrchol i ardal siopa canol y ddinas, Campws Dinas Casnewydd Prifysgol De Cymru a llyfrgell ganolog, amgueddfa ac oriel gelf Casnewydd.

Prices:

Misol: £75

Chwarterol: £225

Rhan amser: £3 y dydd (O 1 Ebrill 2022 ni fydd y cynllun rhan amser hwn ar gael mwyach. Bydd y cynlluniau eraill yn aros yr un fath).

Trwydded Parcio Car Ffordd y Brenin

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Sul, 6am - hanner nos.

Cyfarwyddiadau

Mynediad i geir i faes parcio Canolfan Ffordd y Brenin oddi ar Emlyn Street oddi ar yr A4042 (Usk Way)

Defnyddier NP20 1EU i’r llywiwr lloeren

Costau

Hyd at 1 awr - £0.50

Hyd at 2 awr - £1.00

Hyd at 3 awr - £2.00

Hyd at 5 awr - £3.00

Hyd at 10 awr - £5.00

Dros 10 awr hyd at 24 awr = £10.00

Telir drwy arian parod neu gerdyn mewn peiriannau yn y maes parcio.

TRA123570 12/08/2020