Maes Parcio Park Square

Mae gan faes parcio aml-lawr Park Square 395 o leoedd parcio gyda rampiau llydan a lifftiau i’r stryd fawr, gyda mynediad hawdd i siopau.

Mae saith lle parcio i bobl anabl.

Mae staff ar y safle o 9am tan 7pm.

Amseroedd agor

Dydd Llun – Dydd Sadwrn: 7am – 7pm, ar gau ar ddydd Sul.

Mae’r mynedfeydd yn cau am 6pm ac mae’r allfeydd yn cau am 7pm.

Cyfarwyddiadau

Gerllaw Eglwys Sant Paul, mae’r fynedfa i faes parcio Park Square o Commercial Street/Palmyra Place.

Gweld meysydd parcio ar fap My Newport

Prisiau

Hyd at 3 awr  = £2.50 

Hyd at 5 awr   = £4.50 

Dros 5 awr a hyd at 24 awr = £6.00 

Telir ag arian parod yn unig trwy beiriannau yn y maes parcio