Parcio ar gyfer busnes

Mae pobl sy'n gweithio yng Nghasnewydd ac y mae angen iddynt ddefnyddio eu cerbyd ar gyfer gwaith yn ystod y dydd yn gallu gwneud cais am drwydded parcio ar gyfer busnes.

Mae trwydded parcio ar gyfer busnes yn caniatáu i ddeiliad y drwydded barcio mewn mannau wedi'u cadw mewn meysydd parcio dynodedig ar gyfer busnes. 

Lleoliadau

Mae ardaloedd parcio ar gyfer busnes ar gael yn:

 • School Lane
 • oddi ar Talbot Lane
 • Ivor Street
 • Kear Court
 • Market
 • The Kings
 • East Street

Trwyddedau

Gall hyd at 5 cerbyd gael eu cofrestru ar gyfer pob trwydded, ond dim ond un cerbyd sy'n gallu defnyddio'r drwydded i barcio yn ardal y drwydded ar unrhyw adeg

Cysylltwch â ni isod cyn parcio cerbyd nad yw wedi'i gynnwys yn y cynllun 

Mae trwyddedau ar gael am dri, chwech, naw neu ddeuddeg mis

Costau

 • £270.50 am 3 mis
 • £541.00 am 6 mis
 • £811.50 am 9 mis
 • £1082.00 am 12 mis

Parcio anghyfreithlon

Cysylltwch â ni isod i drefnu parcio arall am ddim os bydd parcio anghyfreithlon yn golygu nad oes lleoedd ar gael.

Gwneud cais

I weld a oes lleoedd ar gael a gofyn am ffurflen gais