Parcio ar gyfer busnes

Gall pobl sy'n gweithio yng Nghasnewydd sydd angen defnyddio eu cerbyd ar gyfer gwaith yn ystod y dydd wneud cais am Drwydded Parcio Busnes.

Mae trwydded parcio busnes yn caniatáu i'r deiliad barcio mewn mannau cadw mewn meysydd parcio busnes dynodedig.

Lleoliadau

Mae ardaloedd parcio ar gyfer busnes ar gael yn:

  • School Lane
  • oddi ar Talbot Lane
  • Ivor Street
  • Kear Court
  • Market
  • The Kings
  • East Street

Trwyddedau

Mae Trwydded Parcio Busnes yn caniatáu i un cerbyd barcio ar unrhyw un adeg mewn man trwydded y cytunwyd arno/man parcio wedi'i farcio, pan fydd yn arddangos trwydded gymeradwy yn y cerbyd yn glir.

Costau

Mae lleoedd ar gael am £290 y chwarter yn unig, £580 am chwe mis, £875 am naw mis neu £1170 am ddeuddeg mis, sy’n cynrychioli gwerth da o gymharu â mannau parcio arferol a allai fod gryn bellter o’ch busnes ac nad ydynt yn hygyrch. ar gyfer rhai cerbydau.

Parcio anghyfreithlon

  • Os yw parcio anghyfreithlon yn golygu nad oes lleoedd ar gael, cysylltwch â ni isod i drefnu lle i barcio am ddim.
  • Os gwelir bod cerbyd wedi'i barcio'n groes i'r rheolau, bydd yn cael Hysbysiad Tâl Cosb.  

Gwneud cais

I weld a oes lleoedd ar gael a gofyn am ffurflen gais