Meysydd parcio talu ac arddangos

Mae meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Dinas Casnewydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul, rhwng 8am ac 8pm.  

Bydd maes parcio Hill Street wedi cau dros dro o wythnos gyntaf mis Ebrill tra bod gwaith yn cael ei gwblhau

Lleoliadau

Gweld meysydd parcio ar fap My Newport

 • Emlyn Street - 30 lle
 • Faulkner Road - 159 lle
 • Hill Street - 62 lle
 • Maindee - 40 lle
 • Glan-yr-afon - 35 lle
 • Stow Hill - 45 lle 

Prisiau

Bydd prisiau pob maes parcio ym mherchenogaeth y cyngor, heblaw maes parcio Maindee, fel a ganlyn: 

 • hyd at dair awr = £2.50 
 • tair i bum awr = £4.50
 • dros bum awr = £6.00 

Prisiau maes parcio Maindee

 • hyd at ddwy awr = £1.00 
 • tair i bum awr = £2.50
 • dros bum awr = £3.00

Telir ag arian parod yn unig trwy’r peiriannau yn y maes parcio