Parcio i Breswylwyr

Covid-19: rhaid gwneud ceisiadau am drwyddedau parcio i breswylwyr ar-lein.

Gan na allwn gyflwyno llythyrau yn atgoffa preswylwyr i adnewyddu eu trwyddedau parcio ar hyn o bryd, gwiriwch ddyddiad gorffen eich trwydded parcio preswylydd a chaniatewch 10 diwrnod gwaith i brosesu ceisiadau.

E-bostiwch info@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 os oes gennych unrhyw ymholiadau.


 

Cynlluniau parcio i breswylwyr

Gall y cynlluniau hyn helpu preswylwyr i ddod o hyd i leoedd parcio ger eu cartrefi a gellir defnyddio trwyddedau parcio preswylwyr.

Trwyddedau parcio

Gellir rhoi hyd at ddwy drwydded fesul aelwyd er y gellir lleihau hyn lle mae capasiti parcio ar y stryd yn gyfyngedig.

Mae'r strydoedd canlynol wedi'u cyfyngu i un drwydded parcio fesul cartref:

Kensington Grove - Parth KE (pdf)

Keynsham Avenue - Parth A2 (pdf)

York Place - Parth YP (pdf)

Locke Street, Rose Street, Lucas Street, Queens Hill Road - Parth S1 (pdf)

Gellir defnyddio trwyddedau parcio i breswylwyr ar gyfer ceir, beiciau modur a faniau dan 1524 kg o bwysau heb lwyth.  

Rhaid arddangos trwyddedau'n glir a'u gosod dim ond wrth barcio ar y briffordd.

Mwy o wybodaeth

Cysylltu

E-bostiwch info@newport.gov.uk neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar-lein