Parcio i Breswylwyr

Trwyddedau parcio

Gellir rhoi hyd at ddwy drwydded fesul aelwyd er y gellir lleihau hyn lle mae capasiti parcio ar y stryd yn gyfyngedig.

Mae'r strydoedd canlynol wedi'u cyfyngu i un drwydded parcio fesul cartref:

Kensington Grove - Parth KE (pdf)

Keynsham Avenue - Parth A2 (pdf)

York Place - Parth YP (pdf)

Locke Street, Rose Street, Lucas Street, Queens Hill Road - Parth S1 (pdf)

Gellir defnyddio trwyddedau parcio i breswylwyr ar gyfer ceir, beiciau modur a faniau dan 1524 kg o bwysau heb lwyth.  

Rhaid arddangos trwyddedau'n glir a'u gosod dim ond wrth barcio ar y briffordd.

Ymgeisio am drwydded parcio Preswylydd, Gofalwr neu Ymwelydd

Adrodd twyll trwydded parcio

Newid cerbyd ar Drwydded Parcio Preswylydd / Gofalwr

Ymgeisio am Drwydded Parcio Sawl Gofalwr

Canslo Trwydded Parcio Preswylydd / Gofalwr

Cynlluniau parcio i breswylwyr

Gall y cynlluniau hyn helpu preswylwyr i ddod o hyd i leoedd parcio ger eu cartrefi a gellir defnyddio trwyddedau parcio preswylwyr.

Rhagor o wybodaeth

Telerau ac amodau trwydded preswylydd (pdf)

Telerau ac amodau trwydded ymwelydd (pdf)

Telerau ac amodau trwydded gofalwyr (pdf)

Telerau ac amodau trwydded sawl gofalwr (pdf)

Polisi trwydded parcio preswylwyr (pdf)

Lawrlwythwch ein hysbysiad preifatrwydd trwydded barcio i breswylwyr, gofalwyr ac ymwelwyr (pdf)

Cysylltu

E-bostiwch [email protected] neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar-lein