Trwyddedau i Ymwelwyr

 

Passes for visiting friends and relatives are available in books of 10 at £13.

Gwnewch gais ar-lein am drwyddedau parcio ymwelwyr

Mae tocynnau ar gyfer ffrindiau a pherthnasau sy'n ymweld ar gael mewn llyfrau o 10 am £13.

Mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau oherwydd cyfyngiadau Covid, rhaid gwneud ceisiadau ar-lein.

Os na allwch wneud cais ar-lein anfonwch e-bost info@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 i drafod opsiynau.