Gwneud cais am drwydded neu adnewyddu trwydded

Mae trwyddedau’n costio £36.50 y flwyddyn fesul cerbyd, gwnewch gais ar-lein isod.

Gwneud cais am drwydded neu adnewyddu trwydded parcio i breswylwyr

Os na allwch wneud cais ar-lein anfonwch e-bost [email protected] neu ffoniwch (01633) 656656 i drafod opsiynau.

Lawrlwythwch, llenwch a llofnodwch drwydded parcio i breswylwyr (pdf).