Gwneud cais am drwydded neu Adnewyddu trwydded

Covid-19: resident parking permit applications must currently be made online. 


Pris trwydded yw £34.00 y flwyddyn fesul cerbyd.

Ceir cwmni

Bydd rhaid i bobl sy'n gwneud cais am drwydded ar gyfer car cwmni ddod â llythyr ar bapur y cwmni, yn cynnwys manylion gwneuthuriad, model a rhif cofrestru'r car, ynghyd ag enw a chyfeiriad y gyrrwr.

Gwneud cais am drwydded parcio newydd neu adnewyddu trwydded parcio ar-lein 

Please note the Information Station is currently closed due to Covid restrictions.

If you are unable to apply online please email info@newport.gov.uk or telephone (01633) 656656 to discuss options.

Lawrlwythwch ffurflen gais am drwydded parcio i breswylydd (pdf), a'i llenwi a'i llofnodi fel y gellir rhoi eich trwydded ar unwaith.