Newid neu Ganslo Trwydded

Newid car

Ni all trwyddedau parcio gael eu trosglwyddo i gerbydau eraill a rhaid gwneud cais am newid trwydded, sy'n costio £5.00

Gwnewch gais am newid trwydded ar-lein

 

Canslo

Dylid dychwelyd y bathodyn i'r Orsaf Wybodaeth gan esbonio pam nad oes ei angen mwyach.

Canslo caniatâd