Newid neu Ganslo Trwydded

Newid car

Ni all trwyddedau parcio gael eu trosglwyddo i gerbydau eraill a rhaid gwneud cais am newid trwydded, sy'n costio £5.00

Gwnewch gais am newid trwydded ar-lein

The Information Station is closed because of Covid restrictions, applications must be made online.

If you are unable to apply online please email info@newport.gov.uk or telephone (01633) 656656 to discuss options.

Canslo

Dylid dychwelyd y bathodyn i'r Orsaf Wybodaeth gan esbonio pam nad oes ei angen mwyach.

Canslo caniatâd