Etholiad Dwyrain Casnewydd 2021

6 Mai 2021

Ymgeisydd

Plaid  

Nifer y pleidleisiau

Sylw 

CARY

Sonya

 Freedom Alliance. No Lockdowns. No Curfews.

 161

 

GRIFFITHS

John

Welsh Labour / Llafur Cymru

 10899

  Etholedig       

HAMILTON

Mike

Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol

Cymru

 1574

 

HUGHES

Gareth Rhys

Welsh Conservative Party Candidate

 7315

 

LLEWELYN

Daniel Tudor

Plaid Cymru - The Party of Wales

 1844

 

ROWLANDS

David John

Reform UK

 328

 

STEED

Robert John George

Abolish The Welsh Assembly Party

 660

 

WALKER

Benjamin Lee

UKIP Scrap The Assembly/Senedd

 368

 

Y ganran a bleidleisiodd

Cyfanswm yr etholwyr  

60929

Y ganran a bleidleisiodd

 38.3%

 

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:

a) dim marc swyddogol  

0

b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud 

77

c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono

0

d) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd

120

e) gwrthodwyd yn rhannol

0

Cyfanswm

 197